Izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi (letos v 4., 5. in 6. razredu) so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

Izvajamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

a) neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: Angleščina, Nemščina
b) neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: Umetnost, Tehnika, Šport, Nemščina, Angleščina, Računalništvo
c) obvezni izbirni predmeti v III. triadi: Angleščina I, Angleščina II, Angleško vezenje in rišelje vezenje, Izbrani šport nogomet, Izbrani šport odbojka, Kmetijska dela, Likovno snovanje I, Likovno snovanje II, Likovno snovanje III, Multimedija, Nemščina I, Nemščina II, Nemščina III, Obdelava gradiv – Les, Ples, Poskusi v kemiji, Robotika v tehniki, Sodobna priprava hrane, Sonce, Luna in Zemlja, Starinski in družabni plesi, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Vzgoja za medije – radio.

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden B velja za čas
19. 3.-23. 3. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki