INTERESNE DEJAVNOSTI v šol. l. 2017/2018

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih določi z LDN šole. Interesne dejavnosti se organizirajo glede na interes učencev ter v okviru materialnih in kadrovskih pogojev, s katerimi šola razpolaga.
Izvedba ID poteka po pouku, učenci od 1. do 5. razreda pa obiskujejo ID v času podaljšanega bivanja.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

 Razredna stopnja

Na razredni stopnji v šolskem letu 2017/2018 ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost Razred
Bralna značka 4.
Vesela šola 4., 5.
Dramski krožek 5.
Plesna igralnica 2., 3.
Šolski plesni festival 4., 5.
Branje za zabavo 3.
Naša mala knjižnica 4., 5.
Znam več z Lili in Bine 3.
Likovni krožek 1.
Otroški pevski zbor 1., 2.
Branje za zabavo 4.
Pevski zbor 3., 4., 5.
Igramo se z računalnikom 2.
Športni krožek 2.
Več znam z Lili in Bine 2.
Bralna značka 2.
Ustvarjalni krožek 2.
Lego 1.
Deklamatorstvo 1.—5.
Judo 1.—4.
Nogomet 1.—5.
Športni krožek 3.
Veselo z naravo 1.
Ustvarjalni krožek 3.
Bralna značka 3.
Folklora 4.
Bralna značka 5.
Pravljični krožek 1.
Prvi koraki z roboti 4., 5.
Folklora 1 – 3

 

Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji v šolskem letu 2017/2018 ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost Razred
Bralna značka 6.—9.
Nogomet 6. in 7.
Nogomet 8. in 9.
Priprava na zgodovinsko tekmovanje 8. in 9.
Folklora 9.
Folklora 7. in 8.
Folklora 6.
Vesela šola 7.—9.
Ročna dela 6.—9.
Male sive celice 7.—9.
Prvaki znanja 7.—9.
Knjižničarski krožek 6.—9.
Terapija s knjigo, Cankarjevo tekmovanje 6. in 7.
Mala odbojka 6. in 7.
Odbojka 8. in 9.
Šolski plesni festival 6.
Gimnastika/atletika 6.—9.
Tehniški krožek 6.—9.
Priprava na tekmovanje (Fizika, Ekokviz …) 7.—9.
Gospodinjski krožek 7. in 8.
Mladinski pevski zbor 6.—9.
Lego roboti 6.—9.
Priprava na tekmovanje (Proteusovo, Kresnička) 6.—9.
Priprava na tekmovanje (Logika) 6.—9.
Kuharske delavnice 9.
Storyline 5.
Tekmovanje v deklamiranju 6.—9.
Veselo z naravo (EKO) 6.—9.

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov