INTERESNE DEJAVNOSTI v šol. l. 2021/2022

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih določi z LDN šole. Interesne dejavnosti se organizirajo glede na interes učencev ter v okviru materialnih in kadrovskih pogojev, s katerimi šola razpolaga.
Izvedba ID poteka po pouku, učenci od 1. do 5. razreda pa obiskujejo ID v času podaljšanega bivanja.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

 Razredna stopnja

Na razredni stopnji ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost

Priimek in ime izvajalca

Dan

Ura

Razred

Bralna značka

Belec Nataša

petek

predura

5.

Bralna značka

Golja Petra

četrtek

6.

2.

Bralna značka

Janc Mihaela

četrtek

6.

4. b

Bralna značka

Bedök Monika

po dogovoru

4. c

Bralna značka

Žalig Matej

po dogovoru

4. a

Bralna značka

Štaus Marija

četrtek

6.

3.

Bralna značka

Sonja Š. H.

po dogovoru

3

Bralna značka

Katja Smodič

po dogovoru

3.

Dramski krožek

Zlatar Cvetka

petek

predura

5.

Kuharske delavnice

Fujs Kojek Liljana

po dogovoru

4. in 5.

Mini odbojka

Novak Bojan

torek

6.

4. in 5.

Naša mala knjižnica

Rengeo Cvetka

po dogovoru

4. in 5.

Nogomet

Kos Zoran

torek

predura

1.-4.

Otroški pevski zbor

Pajič Monika

sreda

6.

1. in 2.

Otroški pevski zbor

Kavaš Miha

četrtek

predura

3.-5.

Planinski krožek

Šavel Horvat Sonja

petek

6.

2.-4.

Plesna igralnica

Godina Vesna

torek

6.

2., 3.

Pravljični krožek

Blagovič Tanja

ponedeljek

6.

1.

Raziskovalci znanja

Jerebič Marko

po dogovoru

4.-6.

Šolski plesni festival

Godina Vesna

četrtek

6.

4.-5.

Športni krožek

Šavel Horvat Sonja

torek

6.

3.

Športni krožek

Vrbančič Robert

sreda

6.

1.

Športni krožek

Žalig Matej

torek

6.

2.

Ustvarjalni krožek

Smodič Katja

torek

6.

3.

Vesela šola

Mlinarič Maša

po dogovoru

4.-5.

 

 

Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost

Priimek in ime izvajalca

Dan

Ura

Razred

Bralna značka

Horvat Duh Mateja

četrtek

predura

6.-9.

Folklora II

Breznik Gabrijela

petek

popoldan

9.

Food around the World

Kolbl Ivajnšič Polonca

po dogovoru

6.

Knjižničarski krožek

Rengeo Cvetka

po dogovoru

Lego roboti

Zver Andrejka

ponedeljek

6.

6.-9.

Likovni krožek

Mlinarič Maša

Mala odbojka

Novak Bojan

sreda

6.

6. in 7.

Male sive celice

Jerebič Marko

po dogovoru

7.-9.

Mladinski pevski zbor

Kavaš Miha

po dogovoru

Nogomet

Kos Zoran

petek

predura

8.-9.

Nogomet

Kos Zoran

ponedeljek

predura

6. in 7.

Planinski krožek

Tratnjek Tilen

po dogovoru

7.-9.

Priprava za tekmovanje

Rajnar Stanka

po dogovoru

7.-9.

Priprave na tekmovanja

Gjerek Majda

po dogovoru

8., 9.

Priprave na tekmovanje Zlata kuhalnica

Gjerek Majda

po dogovoru

7.

Raziskovalci znanja

Jerebič Marko

po dogovoru

6.

Šolski plesni festival

Godina Vesna

četrtek

6.

6.

Tehniški krožek in promet

Fujs Kojek Liljana

po dogovoru

6.-9.

Umetnost

Štaus Žižek Jasmina

po dogovoru

6.-9.

Ustvarjalne urice

Vusič Simona

po dogovoru

7.-9.

Vesela šola

Vusič Simona

po dogovoru

7.-9.

Vesela šola

Mlinarič Maša

po dogovoru

6.

Zgodovinski krožek

Breznik Gabrijela

po dogovoru

6.-9.

Poleg v tabeli navedenih interesnih dejavnosti ponujamo tudi čebelarski krožek.

Dostopnost