Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2018/2019

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Učitelj

DOP/DOD

Dan

Šolska ura

Učilnica

Tjaša Erlih

DOP/DOD

torek

5.

2. c

Petra Golja

DOP/DOD

sreda

5.

2. a

Robert Vrbančič

DOP/DOD

torek

5.

1. c

Tanja Blagovič

DOP/DOD

ponedeljek

5.

1. b

Marija Štaus

DOP/DOD

ponedeljek

predura

3. a

Darja Grah

DOP/DOD

ponedeljek

5.

2. b

Matej Žalig

DOP/DOD

ponedeljek

5.

3. c

Mihaela Janc

DOP/DOD

sreda

6.

4. b

Monika Bedök

DOD/DOP

sreda

6.

4. c

Nada Rous

DOP/DOD

ponedeljek

predura

4. a

Nataša Belec

DOD/DOP

torek

6.

5. a

Lilijana Virc

DOD/DOP

torek

predura/6.

5. c

Cvetka Zlatar

DOD/DOP

sreda

predura/6.

5. b

mag. Katja Smodič

DOD/DOP

torek

5.

3. b

mag. Monika Pajič

DOD/DOP

sreda

5.

1. a

Predmetna stopnja

 

Učitelj

DOP/DOD

Dan

Razred

Šolska ura

Učilnica

Stanka Rajnar

DOD/DOP

FIZ

8. in 9.

sreda, predura

FIZ

Tadeja Halas

DOD/DOP

KEM

8. in 9.

sreda, predura

KEM

Simona Vusič

DOD

GEO

7.‒9.

po dogovoru, predura

GEO

Gabrijela Breznik

DOD

ZGO

8. in 9.

po dogovoru

ZGO

Gabrijela Breznik

DOP

ZGO

7.‒9.

po dogovoru

ZGO

Lidija Pelcl Mes

DOD/DOP

TJN

6.‒9.

ponedeljek, predura

BIO

Polonca Kolbl Ivajnšič

DOP

TJA

6. in 7.

po dogovoru

TJA

Mateja Horvat Duh

DOP

SLJ

6.‒9.

petek, predura

SLO3

Mateja Horvat Duh

DOD

SLJ

6.‒9.

četrtek, predura

SLO3

Snežana Šeruga

DOP

MAT

9.

ponedeljek (B – teden), predura

MAT1

Jasmina Štaus Žižek

DOD

SLJ

8. in 9.

četrtek, predura

SLO2

Iris Vičar

DOD

TJA

6.- 9.

vsak drugi ponedeljek, predura

TJA

Iris Vičar

DOP

TJA

8. in 9.

vsak drugi ponedeljek, predura

TJA

Anita Zadravec

DOD

MAT

6.‒9.

ponedeljek, predura

MAT3

Anita Zadravec

DOP

MAT

8.

četrtek (B – teden), predura

MAT3

Nataša Jerebic

DOP

MAT

7.

petek (A – teden), predura

MAT2

mag. Andrejka Zver

DOP

MAT

6.

sreda, predura

MAT3

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
24. 6. - 24. 6. 2019

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov