Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2020/2021

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanje, podpiramo doseganje višjih učnih ciljev in rezultatov.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Razred

DOD/DOP

Učitelj

Dan

Ura

Prostor

1. a

DOD/DOP

Robert Vrbančič

četrtek

5.

1. a

1. b

DOD/DOP

Tanja Blagovič

sreda

5.

1. b

1. c

DOD/DOP

Darja Grah

ponedeljek

5.

1. c

2. a

DOD/DOP

mag. Monika Pajič

četrtek

5.

2. a

2. b

DOD/DOP

Petra Golja

torek

5.

2. b

2. c

DOD/DOP

Tjaša Erlih

četrtek

5.

2. c

3. a

DOD/DOP

Marija Štaus

petek

predura

3. a

3. b

DOD/DOP

Sonja Šavel Debelak

sreda

predura

3. b

3. c

DOD/DOP

Katja Smodič

torek

5.

3. c

4. a

DOD/DOP

Matej Žalig

torek

6.

4. a

4. b

DOD/DOP

Mihaela Janc

ponedeljek

6.

4. b

4. c

DOD/DOP

Monika Bedök

sreda

predura

4. c

5. a

DOD/DOP

Janez Tratnjek

četrtek

6.

5. a

5. b

DOD/DOP

Cvetka Zlatar

četrtek

predura

5. b

5. c

DOD/DOP

Nataša Belec

četrtek

predura

5. c

 

Predmetna stopnja

Dodatni in dopolnilni pouk se bosta izvajala pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, tuji jezik angleščina, tuji jezik nemščina, fizika, kemija in zgodovina.

 

Dodatni in dopolnilni pouk se bo izvajal po dogovoru z učenci upoštevaje terminski razpored in prostorske razmere.

Dostopnost