Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Učitelj

DOP/DOD

Dan

Šolska ura

Učilnica

Robert Vrbančič DOP/DOD četrtek 5. 1. a
Tjaša Erlih DOP/DOD ponedeljek 5. 1. b
Petra Golja DOP/DOD četrtek 5. 1. c
Nina Košir DOP/DOD ponedeljek 5. 2. a
Sonja Š. Debelak DOP/DOD četrtek 5. 2. b
Tanja Blagovič DOP/DOD četrtek 5. 2. c
Marija Štaus DOP/DOD petek predura 3. a
Bernarda Fras DOP/DOD četrtek predura 3. b
Matej Žalig DOP/DOD četrtek predura 3. c
Mihaela Janc DOP/DOD ponedeljek 6. 4. a
Monika Bedök DOD/DOP petek predura 4. b
Nada Rous DOP/DOD četrtek predura 4. c
Nataša Belec DOD/DOP torek/na 14 dni predura 5. a
Nataša Belec DOP/DOD torek/na 14 dni 6. 5. a
Cvetka Zlatar DOD/DOP torek/na 14 dni predura 5. b
Cvetka Zlatar DOP/DOD torek/na 14 dni 6. 5. b
Lilijana Virc DOD/DOP torek/na 14 dni predura 5. c
Lilijana Virc DOP/DOD torek/na 14 dni 6. 5. c

 

Predmetna stopnja

 

Učitelj

DOP/DOD

Predmet

Razred

Dan/ura

Učilnica

Stanka Rajnar

DOD/DOP FIZ

8. in 9.

ponedeljek, predura

FIZ

Tadeja Halas

DOD/DOP KEM

8. in 9.

četrtek, predura

KEM

Simona Vusič

DOD GEO

7. – 9.

po dogovoru, predura

GEO

Anita Zadravec

DOP/DOD MAT

8. in 9.

četrtek, predura

MAT3

Gabrijela Breznik

DOD/DOP ZGO

6. – 9.

sreda, predura

ZGO

Majda Gjerek

DOP BIO

8.

sreda, predura

GOS

Lidija Pelcl Mes

DOP TJN

6. – 9.

četrtek, predura

BIO

Mateja Horvat Duh

DOP SLJ

9.

sreda, predura

SLJ3

Polonca Kolbl Ivajnšič

DOD TJA

7. – 9.

ponedeljek, predura

GUM

Liljana Babič

DOD/DOP TJN

6. – 9.

ponedeljek, predura

NEM

Iris Vičar

DOP TJA

6. – 9.

ponedeljek, predura

TJA

Regina Ozmec

DOP/DOD SLJ

6. in 7.

četrtek, predura

SLJ2

Snežana Šeruga

DOD/DOP MAT

6. in 7.

petek, predura

MAT1

Jasmina Štaus Žižek

DOD SLJ

8. in 9.

četrtek, predura

SLO3/po dogovoru

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov