Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

 

 

Učenci in učitelji 1. razredov se bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Vsebine varne vožnje bomo vključili pri različnih aktivnostih (okoljska vzgoja, likovno oblikovanje, gibanje, petje …), tako bo projekt potekal skozi celo šolsko leto. K sodelovanju bomo povabili starše, policijo in občinski Svet za preventivo v cestnem prometu.

Naš cilj je, da bi bil vsak otrok v osebnem avtomobilu in na cesti ustrezno zavarovan, k temu pa bomo prispevali z znanjem in predvsem z lastnim zgledom.

Osrednja figura projekta je lik PASAVČKA, ki na zabaven način opozarja otroke:

pasavcek

RED JE VEDNO PAS PRIPET!

Mateja Klemenčič

Projekti (2)

 

V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:
– Zdrava šola,
– Eko šola
– Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,
– Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,
– Učenja učenja.

Projekti

 

V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:
– Zdrava šola,
– Eko šola
– Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,
– Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,
– Učenja učenja.

Predmetnik

RAZREDNA STOPNJA

 

1.

2.

3.

4.

5.

PREDMET

T/L

T/L

T/L

T/L

T/L

Slovenščina

6/210

7/245

7/245

5/175

5/175

Matematika

4/140

4/140

5/175

5/175

4/140

Tuji jezik 1

2/70

3/105

Likovna umetnost

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Glasbena umetnost

2/70

2/70

2/70

1,5/52,5

1,5/52,5

Družba

2/70

3/105

Spoznavanje okolja

3/105

3/105

3/105

Naravoslovje in tehnika

3/105

3/105

Gospodinjstvo

1/35

Šport

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Dopolnilni in dodatni pouk

1/35

1/35

1/35

1/35

0-2/70

Interesne dejavnosti

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

Oddelčna skupnost

0,5/17,5

0,5/17,5

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

 

 

 

Diferenciacija

V šolskem letu 2013/14 se bodo na OŠ Beltinci izvajale naslednje oblike diferenciacije pouka:

5., 6., 7. razred – fleksibilna diferenciacija pri slovenščini, matematiki

8., 9. razred – manjše skupine pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku

Šolski koledar

 

ZAČETEK POUKA    
ponedeljek, 2. 9. 2013

 

POČITNICE

jesenske 28. 10. 2013 do 30. 10. 2013. Pouk se prične v ponedeljek, 4. 11. 2013.
novoletne 27. 12. 2013 do 21. 12. 2012. Pouk se prične v čet., 2. 1. 2014.
zimske 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014. Pouk se prične v pon., 3. 3. 2014.
prvomajske            28. 4. 2014 do 30. 4. 2014. Pouk se prične v pon., 5. 5. 2014.

 

DRUGI POUKA PROSTI DNEVI

četrtek, 31. 10. 2013 dan reformacije
petek, 1. 11. 2013 dan spomina na mrtve
sreda, 25. 12. 2013 božič
četrtek, 26. 12. 2013 dan samostojnosti in enotnosti

sreda, 1.1.2014

novo leto
sobota, 8. 2. 2014 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 21. 4. 2014           velikonočni ponedeljek
sreda, 1. 5. 2014 praznik dela
četrtek, 2. 5. 2014 praznik dela

sreda, 25. 6. 2014

dan državnosti

 

KONEC OCENJEVALNIH OBDOBIJ

I. 31. 1. 2014                    zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 14. 6. 2014 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence  9. razredov
24. 6. 2014 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih razredov

 

ROKI ZA PREDMETNE, POPRAVNE IN RAZREDNE IZPITE

16. 6. – 30. 6. 2014 za učence 9. razredov
26. 6. – 9. 7. 2014 za učence ostalih razredov
18. 8. – 29.8. 2014                     za vse učence

 

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH
14. in 15. 2. 2014, petek in sobota

KONEC POUKA

petek, 13. 6. 2014    za učence 9. razredov in razdelitev spričeval

torek, 24. 6. 2016                  

za ostale učence in razdelitev spričeval

Povezava na koledar na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:

1. del

2. del

Šola v številkah

 

Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev.

Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V vseh razredih imamo 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in deset oddelkov podaljšanega bivanja. Oddelek podaljšanega bivanja imamo tudi v Melincih.

Šolski okoliš

 

Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa.

Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne šole.

Subvencioniranje prehrane

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano.

Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot za otroški dodatek), za subvencijo za malico in kosilo s strani države.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

 

Liljana Fujs Kojek

Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno.

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje, intelektualne sposobnosti in telesne napore.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok doma zajtrkoval!

Na šoli se posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

Za učence pripravljamo v šolski kuhinji zajtrk, malico in kosilo. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano.

Čas za malico:
– Za razredno stopnjo: 8.45–9.05 (po 1. učni uri)
– Za predmetno stopnjo: 9.35–9.55 (po 2. učni uri)

1. razred ima malico v razredu, učenci od 2. do 9. razreda pa v jedilnici.

Čas za kosilo: 11.35–13.30

 

Čas za popoldansko malico: 14.30

Opozorilo: Učenci, upoštevajte določeni čas za kosila!

 

 

Cena prehrane:
– zajtrk – 0,50 EUR
– malica – 0,80 EUR
– kosilo (1. – 5. r.) – 2,25 EUR
– kosilo (6. – 9. r.) – 2,55 EUR
– popoldanska malica – 0,80 EUR

 

S sprejetjem Zakona o šolski prehrani  je v juniju bila vložena prijava na šolsko prehrano. Na začetku šolskega leta prejmejo starši pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, v tajništvu šole. Starši lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole, po telefonu, po elektronski pošti, po faksu ali pisno.
Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (velja za malico, za kosilo velja odjava že isti dan). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.
Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

V letošnjem šolskem letu smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA  SADJA.

 

PRIJAVA PREHRANE

Zaradi postopka nabave živil, prosimo, da kosila za svoje otroke prijavite 3 delovne dni prej.

Liljana Fujs Kojek

e-pošta: liljana.fujs@guest.arnes.si

Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

    Učenci in učitelji 1. razredov se bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov...

Projekti (2)

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

Projekti

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

Predmetnik

RAZREDNA STOPNJA   1. 2. 3. 4. 5. PREDMET T/L T/L T/L T/L T/L Slovenščina 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 Matematika 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 Tuji jezik 1 2/70 3/105 Likovna umetnost 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 Glasbena umetnost 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5...

Diferenciacija

V šolskem letu 2013/14 se bodo na OŠ Beltinci izvajale naslednje oblike diferenciacije pouka: 5., 6., 7. razred - fleksibilna diferenciacija pri slovenščini, matematiki 8., 9. razred - manjše skupine pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku

Šolski koledar

  ZAČETEK POUKA     ponedeljek, 2. 9. 2013   POČITNICE jesenske 28. 10. 2013 do 30. 10. 2013. Pouk se prične v ponedeljek, 4. 11. 2013. novoletne 27. 12. 2013 do 21. 12. 2012. Pouk se prične v čet., 2. 1. 2014. zimske 24. 2. 2014 do 28....

Šola v številkah

  Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev. Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V...

Šolski okoliš

  Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa. Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne...

Subvencioniranje prehrane

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano. Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot...

Šolska prehrana

Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno. Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje,...

Stran 115 od 117« Prva...102030...113114115116117
Dostopnost