Razredništvo

 

Oddelek          Razrednik
1. a Sonja Šavel Debelak
1. b Nina Košir
1. c Robert Vrbančič
1. M Monika Bedök
2. a Matej Žalig
2. b Bernarda Fras
2. c Marija Štaus
2. M Monika Bedök
3. a

Tjaša Erlih

3. b Petra Golja
3. c Katja Smodič
4. a Mihaela Janc
4. b Darja Grah
4. c Nada Rous
5. a

Nataša Belec

5. b Cvetka Zlatar
5. c Liljana Virc
6. a Simona Vusič
6. b

Stanka Rajnar

6. c Liljana Babič
7. a Tadeja Halas
7. b Snežana Šeruga
7. c Nada Forjan
8. a Andreja Žalik Kranjec
8. b Anita Zadravec
8. c Liljana Fujs Kojek
9. a Lidija Pelcl Mes
9. b Polonca Kolbl Ivajnšič
9. c Iris Vičar Novak

Učiteljski zbor

 

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Sonja Šavel Debelak, Monika Pajič, Nina Košir, Monika Bedök, Katja Smodič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Darja Grah, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, , Nataša Belec, Janez Tratnjek

 

VZGOJITELJICE

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Janja Horvat

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe

 

JEZIKOVNO–UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina:Regina Ozmec, Darinka Obran, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek
Nemščina:Liljana Babič, Lidija PelclMes, Polonca Kolbl Ivajnšič
Angleščina:Iris Vičar Novak , Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Katja Smodič
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš

 

NARAVOSLOVNO – MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika:Snežana Šeruga,Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, Andrejka Zver
Biologija:Tadeja Halas, Majda Gjerek
Kemija: Tadeja Halas
Naravoslovje:Stanka Rajnar,Tadeja Halas, Nataša Jerebic
Fizika: Stanka Rajnar                            
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kohek, Andrejka Zver, Stanka Rajnar
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Laborantka: Monika Žižek

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina:Gabrijela Breznik
Geografija: Simona Vusič
Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek

 

ŠPORTNO PODROČJE

Šport: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos

 

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Mataič Šalamun, Manica Ružič, Teja Zver Vučko
Dodatna strokovna pomoč: Simona Vusič, Iris Vičar Novak, Gabrijela Breznik, Andrej Lainšček, Nada Rous, Tadeja Halas, Lidija PelclMes, Mateja Horvat Duh, Polonca Kolbl Ivajnšič, Liljana Babič, Nataša Jerebic, Stanka Rajnar, Majda Gjerek, Lilijana Virc

Individualna in skupinska pomoč:
– Učne težave: Marija Štaus, Liljana Babič, Bernarda Fras, Liljana Virc, Matej Žalig, Nataša Jerebic, Anita Zadravec, Majda Gjerek
– Delo z nadarjenimi učenci: Angela Svenšek, Nina Košir, Mateja Horvat Duh, Simona Vusič, Darko Hederih (zunanji sodelavec)
ID delo z Romi: Andrejka Zver

Šolski zvonec

  RAZREDNA STOPNJA     PREDMETNA STOPNJA   
1. ura  8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2. ura

malica 8.45 – 9.05

9.05 – 9.50

8.50 – 9.35

malica 9.35 – 9.55

3. ura     9.55 – 10.40 9.55 – 10.40
4. ura 10.45 – 11.30 10.45 – 11.30
5. ura 11. 35 – 12.20 11. 35 – 12.20
6. ura 12.25 – 13.10 12.25 – 13.10
7. ura

kosilo 13.10 – 13.30

kosilo 13.10 – 13.30

13.30 – 14.15

8. ura 14.20 – 15.05

 

 

Organi zavoda

 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Beltinci.
Ustanovitelj: Občina Beltinci.

SVET ŠOLE
Predstavniki ustanovitelja: Ema Mesarič, Peter Gruškovnjak, Igor Adžič
Predstavniki staršev: Marija Kavaš, Anita Borovič, Danijel Žižek
Predstavniki šole: Andreja Žalig Ficko, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Marko Jerebič, Cvetka Rengeo

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi (učitelji istih predmetnih področij).

SKUPNOST UČENCEV
Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti se združujejo v šolsko skupnost. Imajo svoj odbor in predsednika. Sestajajo se na sestankih šolske skupnosti in podajajo predloge za izboljšanje pogojev dela na šoli. Organizirajo tudi Otroški parlament.

O šoli

Osnovna šola Beltinci
Panonska 35/b
9231 Beltinci

 

 

Telefon: (02) 541 31 00    Faks: (02) 541 31 12
E-pošta: o-beltinci.ms@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osbeltinci.si

Matična številka: 5085560000
Davčna številka: 41251717
TRR: 01202-6030643824

Ravnateljica: Matejka Horvat, 041 653 950
Pomočnica ravnateljice: Darija Roš, 041 383 144
Poslovni sekretarki: Andreja Žalig Ficko, Renata Adžič

Računovodstvo in knjigovodstvo: SOVIZ Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, telefon: (02) 522 34 80

Podružnica Melinci
Telefon: (02) 542 13 94
Vodja: Monika Bedök

 

Prevoz učencev

Brezplačni avtobusni prevoz imajo vsi učenci. Postajališča avtobusov so po posameznih vaseh in na severni strani šole pri igrišču.

Šola ustrezno skrbi za varnost pri avtobusih na postaji. Po vaseh skrbijo  za varnost starši in lokalna skupnost.

Opozorila: Učenci, pazite na svojo varnost in varnost drugih, predvsem mlajših in najmlajših. Bodite strpni in potrpežljivi!

Starši! Prosimo, da na šolskem dvorišču NE PARKIRATE avtomobilov, ampak tam, kjer so za to označena mesta (na parkirišču), sicer ni moč zagotoviti varnosti naših in vaših otrok.

Prevoz opravlja Avtobusni promet Murska Sobota, ki ga je občina Beltinci izbrala na javnem razpisu.

Za vse težave se obrnite na tel. št.: 530 16 00 ali 530 16 38.

 

 

Avtobusno postajališče Pišnjača II  v Gančanih je po dogovoru med Krajevno skupnostjo Gančani in Inšpektoratom za okolje in prostor ukinjeno.

 

Vozni red za šolsko leto 2013/2014 – velja do 14. 2. 2014

Spremenjeno: 27. 8. 2013

 

 

Spremenjen vozni red – velja od 17. 2. 2014 naprej. Spremembe so zapisane z rdečo barvo.

Vozni red – velja do 17. 2. 2014 naprej

 

Spremenjeno: 17. 2. 2014

Razredništvo

  Oddelek          Razrednik 1. a Sonja Šavel Debelak 1. b Nina Košir 1. c Robert Vrbančič 1. M Monika Bedök 2. a Matej Žalig 2. b Bernarda Fras 2. c Marija Štaus 2. M Monika Bedök 3. a Tjaša Erlih 3. b Petra Golja 3....

Učiteljski zbor

  RAZREDNI POUK Robert Vrbančič, Sonja Šavel Debelak, Monika Pajič, Nina Košir, Monika Bedök, Katja Smodič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Darja Grah, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, ,...

Šolski zvonec

  RAZREDNA STOPNJA     PREDMETNA STOPNJA    1. ura  8.00 - 8.45 8.00 – 8.45 2. ura malica 8.45 - 9.05 9.05 - 9.50 8.50 – 9.35 malica 9.35 – 9.55 3. ura     9.55 – 10.40 9.55 – 10.40 4. ura 10.45 – 11.30 10.45 –...

Organi zavoda

  Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Beltinci.Ustanovitelj: Občina Beltinci. SVET ŠOLEPredstavniki ustanovitelja: Ema Mesarič, Peter Gruškovnjak, Igor Adžič Predstavniki staršev: Marija Kavaš, Anita Borovič, Danijel ŽižekPredstavniki šole: Andreja...

O šoli

Osnovna šola BeltinciPanonska 35/b9231 Beltinci     Telefon: (02) 541 31 00    Faks: (02) 541 31 12E-pošta: o-beltinci.ms@guest.arnes.siSpletna stran: http://www.osbeltinci.si Matična številka: 5085560000Davčna številka: 41251717TRR:...

Prevoz učencev

Brezplačni avtobusni prevoz imajo vsi učenci. Postajališča avtobusov so po posameznih vaseh in na severni strani šole pri igrišču. Šola ustrezno skrbi za varnost pri avtobusih na postaji. Po vaseh skrbijo  za varnost starši in lokalna skupnost. Opozorila: Učenci,...

Stran 114 od 114« Prva...102030...110111112113114
Dostopnost