Šola v številkah

 

Število vseh učencev po razredih:

stevilo_ucencev_2016-2017

Vseh učencev je letos 640.

Učenci so razvrščeni v 27 oddelkov. V vseh razredih imamo po 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in deset skupin podaljšanega bivanja.

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden B velja za čas
19. 3.-23. 3. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki