Šola v številkah

 

Število vseh učencev po razredih:

Število učencev po razredih

Vseh učencev je letos 607.

Učenci so razvrščeni v 27 oddelkov. V vseh razredih imamo po 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in 8,16 skupine podaljšanega bivanja.

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
13. 5. - 17. 5. 2019

Starejši prispevki