Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Ob koncu 6. in 9. razreda je opravljanje NPZ za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru. Za našo šolo je letos, kot tretji predmet, izbrana fizika.

Dosežki učenca pri NPZ-ju ne vplivajo na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Vrednotenje nalog se izvede v skladu z navodili za vrednotenje nalog. Konec maja in v začetku junija 2019 bodo starši učencev 6. in 9. razreda imeli možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše bo možen na šoli, obvestilo o vpogledu bo objavljeno na šolski spletni strani.

Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, ki jo najdete na spletni strani

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

6. razred

Datum

Aktivnost

30. november 2018

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019

NPZ iz slovenščine

9. maj 2019

NPZ iz matematike

13. maj 2019

NPZ iz tujega jezika

6. junij 2019

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

6. junij – 10. junij 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

17. junij 2019

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

9. razred

 

Datum

Aktivnost

3. september 2018

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda

30. november 2018

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019

NPZ iz slovenščine

9. maj 2019

NPZ iz matematike

13. maj 2019

NPZ iz tretjega predmeta

3. junij 2019

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
3.-5. junij 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junij 2019

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

14. junij 2019

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
24. 6. - 24. 6. 2019

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov