Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Ob koncu 6. in 9. razreda je opravljanje NPZ za vse učence obvezno. Na koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, tujega jezika in matematike.

Na koncu tretjega obdobja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru. V šolskem letu 2017/2018 je za našo šolo določena kemija.

Vrednotenje nalog se izvede v skladu z navodili za vrednotenje nalog.

V juniju 2017 bodo imeli starši učencev 6. in 9. razreda možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše bo možen na šoli, obvestilo o vpogledu bo objavljeno na šolski spletni strani.

Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, ki jo najdete na spletni strani

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

6. razred

Datum

Aktivnost

30. november 2017

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2018

NPZ iz slovenščine

7. maj 2018

NPZ iz matematike

9. maj 2018

NPZ iz tujega jezika

5. junij 2018

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

5. junij – 7. junij 2018

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

18. junij 2018

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

21. junij 2018

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

9. razred

 

Datum

Aktivnost

1. september 2017

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda

30. november 2017

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2018

NPZ iz slovenščine

7. maj 2018

NPZ iz matematike

9. maj 2018

NPZ iz tretjega predmeta

29. maj 201

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
29. maj- 31. maj 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

6. junij 2018

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2018

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov