Neobvezni izbirni predmeti – 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred

Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebina izbirnih premetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje predmete:

Neobvezni izbirni predmet

7. razred

8. razred

9. razred

Madžarščina

x

x

x

 

Neobvezni izbirni predmeti

4. razred

5. razred

6. razred

Drugi tuji jezik Angleščina

x

x

x

Drugi tuji jezik Nemščina

x

x

x

Šport

x

x

x

Umetnost

x

x

x

Računalništvo

x

x

Tehnika

x

x

x

 

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov – pdf datoteka