Neobvezni izbirni predmeti – 4., 5., 6. razred

Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2018/2019 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec v 4., 5. in 6. razredu lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebina izbirnih premetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje predmete:

Neobvezni izbirni predmeti

4. razred

5. razred

6. razred

Drugi tuji jezik Angleščina

x

x

x

Drugi tuji jezik Nemščina

x

x

x

Šport

x

x

x

Umetnost

x

x

x

Računalništvo

x

x

x

Tehnika

x

x

x

 

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov – pdf datoteka

Navodila za prijavo

POMEMBNO!

V primeru, da vaš otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta, izpolnite izjavo na hrbtni strani prijavnice, ki ste jo prejeli v papirni obliki, in jo vrnite razredniku do 18. 5. 2018.

V tem šolskem letu bo prijava na neobvezne izbirne predmete potekala preko eAsistenta.

Rok za prijavo preko eAsistenta je od 14. 5. do 18. 5. 2018.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za dodatne informacije ali pomoč pri prijavi se obrnite na pedagoga (02 541 31 15), pomočnico ravnateljice (02 541 31 04), tajništvo (02 541 31 00) ali pa se v tem tednu osebno oglasite v šoli.