Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu (2020/2021)

Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2020/2021 pouk neobveznih izbirnih predmetov – tuji jezik za učence 1. razreda.

Izbirni predmeti se izvaja 2 uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje opisno.
Obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebina izbirnih predmetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V tem šolskem letu ponujamo naslednja predmeta:
– prvi tuji jezik Angleščina ali
– prvi tuji jezik Nemščina.

Navodila za prijavo

POMEMBNO!

Izbirate lahko med naslednjima možnostima:

a) Če učenec ne bo obiskoval neobveznega izbirnega predmeta, odkljukate možnost “Ne bo obiskoval nobenega predmeta”.

b) Če učenec bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, odkljukate izbrani predmet s spodnjega seznama.

Rok za prijavo preko eAsistenta je od 11. 5. do 19. 5. 2020.

Dodatne informacije dobite pri psihologinji Tamari Repić (tamara.repic@osbeltinci.si ali preko eAsistenta).

Dostopnost