Karierna orientacija

Na šoli bodo potekale naslednje aktivnosti:

 • Individualni pogovori v svetovalni službi in reševanje računalniškega programa KAM IN KAKO, s pomočjo katerega se ugotavljajo posameznikovi interesi in s tem povezani poklici.
 • Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in trgu dela, informativnih dnevih, štipendiranju.
 • V novembru bomo izvedli vprašalnik o poklicni poti z učenci 9. razreda.
 • V decembru bomo izvedli timske posvete v namen poklicnega svetovanja.
 • V januarju bomo informirali učence o razpisu za vpis v srednje šole in se pogovorili o pogojih za vpis na želeno srednjo šolo.
 • V februarju bomo izvedli roditeljski sestanek za starše 9. razreda pred vpisom v SŠ.
 • V marcu bomo  opravili roditeljski sestanek (8. razred)  o vlogi staršev pri poklicnem odločanju.

 

Učenci lahko najdete sprotne informacije na oglasni deski nasproti računalniške učilnice.

Povezava do koristnih in zanimivih informacij:

 • www.mizs.gov.si (Vpisi v SŠ) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
 • www.zrss.si  Zavod za šolstvo
 • www.gov.si NCIPS (Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje: Zavod za zaposlovanje
 • www.mojaizbira.si (poklicni kažipot, višje šole, PREDMETNIK ) tudi na facebooku e-svetovanje (kariera)
 • www.mddsz.gov.si Aktualno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • www.sklad-kadri.si Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

Kam po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju?

Štipendiranje

Pomembni datumi za devetošolce

Individualni razgovori s starši

Koordinatorka: Tamara Repić