Govorilne ure

Zelo pomembna je sprotna in pravočasna obveščenost staršev o uspešnosti otrok, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in izobraževanju, zato so redni stiki med starši in šolo zaželjeni in nujni. Dragi starši, vabimo vas k naslednjim oblikam sodelovanja:

– govorilne ure (individualni razgovori, po dogovorjenem razporedu),
– roditeljski sestanki,
– skupne strokovne konference, delavnice,
– druge oblike (pisno in telefonsko obveščanje).

 

Govorilne ure

Razredna stopnja
Ime in priimek Dan, ura, prostor Dan, ura, prostor
Robert Vrbančič tor. (1), 11.35-12.20, 1. c tor.(1), 16.00-17.00, 1. c
Darja Grah sre. (1), 10.45-11.30, 4. b tor.(1), 16.00-17.00, 4. b     
Matej Žalig tor. (1), 12.25-13.10, 2. a tor.(1), 16.00-17.00, 2. a
Sonja Šavel Debelak  tor. (1), 11.35-12.20, 1. a tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Bernarda Fras tor. (1), 8.00-8.45, 2. b tor.(1), 16.00-17.00, 2. b
Marija Štaus tor. (1), 11.35-12.20, 2. c tor.(1), 16.00-17.00, 2. c
Petra Golja pon. (1), 11.35-12.20, 3. b tor.(1), 16.00-17.00, 3. b
Tjaša Erlih tor. (1), 11.35-12.20, 3. a     tor.(1), 16.00-17.00, 3. a
Nada Rous sre. (1), 10.45-11.30, 4. c tor.(1), 16.00-17.00, 4. c
Mihaela Janc sre. (1), 10.45-11.30, 4. a čet.(1), 16.00-17.00, 4. a
Janez Tratnjek pon. (1), 11.35-12.20, zbornica Tor (1), 16.00-17.00, zbornica
Liljana tor.(1), 10.45-11.30, 5. c tor.(1), 16.00-17.00, 5. c
Nataša Belec tor.(1), 10.45-11.30, 5. a tor.(1), 16.00-17.00, 5. a
Cvetka Zlatar  tor.(1), 10.45-11.30, 5. b tor.(1), 16.00-17.00, 5. b
Andrejka Zver čet. (1), 10.45-11.30, OPB2 čet. (1), 16.00-17.00, OPB2
Lidija Modlic tor.(1), 11.35-12.20, OPB1 tor.(1), 16.00-17.00, OPB1
Nina Košir tor.(1), 11.35-12.20, 1. b tor.(1), 16.00-17.00, 1. b
Marko Jerebič tor.(1), 10.45-11.30, OPB2 tor.(1), 16.00-17.00, kabinet GEO/ZGO
Andreja Strniša  tor.(1), / , 1.c tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Mateja Klemenčič tor.(1), /, 1. a, tor.(1), 16.00-17.00, 1. a
Katja Smodič pon. (1), 11.35-12.20, 3.c tor.(1), 16.00-17.00, 3. c
Monika Bedök tor.(1), 11.35-12.20, Melinci tor.(1), 16.00-17.00, Melinci
Janja Horvat tor. (1), 10.45-11.30, 1. b tor. (1), 16.00-17.00, 1. b
Andrejka Bojnec tor. (1), 10.45-11.30, kabinet 1. razreda tor. (1), 16.00-17.00, kabinet 1. razredov 
Tanja Blagovič tor. (1), 10.45 – 11.30, kabinet 1. razreda tor. (1), 16.00 – 17.00, kabinet 1. razreda

(1) prvi v mesecu

Predmetna stopnja
Ime in priimek Dan, ura, prostor Dan, ura, prostor
Snežana Šeruga tor. (1), 8.50-9.35, MAT1 tor. (1), 16.00-17.00, MAT1
Nada Forjan tor. (1), 8.00-8.45, SLJ1     tor. (1), 16.00-17.00, SLJ1     
Regina Ozmec tor. (1), 8.50-9.35, SLJ2 tor. (1), 16.00-17.00, SLJ2
Vesna Godina     tor. (1), 9.55-10.40, kab. ŠVZ čet. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Majda Gjerek čet. (1), 10.45-11.30 čet. (1), 17.00-18.00, GOS
Mateja Horvat Duh     pon. (1), 10.45-11.30, SLJ3 tor. (1), 16.00-17.00, SLJ3
Anita Zadravec tor. (1), 10.45-11.30, MAT3 tor. (1), 16.00-17.00, MAT3
Liljana Babič tor. (1), 11.35-12.20, NEM1 tor. (1), 16.00-17.00, NEM1
Andrejka Zver pon. (1), 11.35.12.20, OPB2 čet. (1), 16.00-17.00, OPB2
Franc Poredoš tor. (1), 10.45-11.30, LVZ tor. (1), 16.00-17.00, LVZ
Miha Kavaš sre. (1), 8.50-9.35, GVZ tor. (1), 16.00-17.00, GVZ
Tadeja Halas tor. (1), 11.35-12.20, KEM čet. (1), 16.00-17.00, KEM
Lidija PelclMes tor. (1), 9.55-10.40, kab. KEM tor. (1), 16.00-17.00, BIO
Bojan Novak sre. (1), 8.50-9.35, kab. ŠVZ tor. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Zoran Kos tor. (1), 8.00-8.45, kab. ŠVZ čet. (1), 16.00-17.00, kab. ŠVZ
Simona Vusič čet. (1), 9.55-10.40, kab. GEO čet. (1), 16.00-17.00, GEO
Polonca Kolbl Ivajnšič pet. (1), 8.50-9.35, kab. GEO/ZGO tor. (1), 16.00-17.00, GVZ
Iris Vičar tor. (1), 9.55-10.40, TJA tor. (1), 16.00-17.00, TJA
Darija Roš čet. (1), 8.50-9.35, pisarna pomočnice čet. (1), 16.00-17.00, pisarna pomočnice
Jelka Breznik sre. (1), 9.55-10.40, ZGO tor. (1), 16.00-17.00, ZGO
Nataša Jerebic tor. (1), 9.55-10.40, kab. MAT tor. (1), 16.00-17.00, kab. MAT
Liljana Fujs Kojek čet. (1), 9.55-10.40, TIT čet. (1), 17.00-18.00, TIT
Sonja Kepe tor. (1), 8.00-8.45, RAČ tor. (1), 16.00-17.00, RAČ
Andreja Žalik Kranjec     pet. (1), 8.00-8.45, kab. GEO/ZGO čet. (1), 16.00-17.00, LUM
Stanka Rajnar čet. (1) 8.50-9.35, FIZ čet. (1), 16.00-17.00, FIZ

 (1) prvi v mesecu

Izbirni predmeti

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Izvajamo naslednje izbirne predmete:

 

Elektrotehnika, Izbrani šport – ples, Izbrani šport – odbojka, Izbrani šport – nogomet  (2 skupini), Kemija v življenju, Likovno snovanje I, Likovno snovanje II, Likovno snovanje III, Multimedija, Matematična delavnica 7, Načini prehranjevanja, Obdelava gradiv: Les, Rastline in človek, Ples, Raziskovanje domačega kraja in okolja , Računalniška omrežja, Starinski in družabni plesi, Sonce, Luna in Zemlja, Sodobna priprava hrane (2 skupini), Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Vzgoja za medije: televizija (2 skupini), Zvezde in vesolje

Razredništvo

 

Oddelek          Razrednik
1. a Sonja Šavel Debelak
1. b Nina Košir
1. c Robert Vrbančič
1. M Monika Bedök
2. a Matej Žalig
2. b Bernarda Fras
2. c Marija Štaus
2. M Monika Bedök
3. a

Tjaša Erlih

3. b Petra Golja
3. c Katja Smodič
4. a Mihaela Janc
4. b Darja Grah
4. c Nada Rous
5. a

Nataša Belec

5. b Cvetka Zlatar
5. c Liljana Virc
6. a Simona Vusič
6. b

Stanka Rajnar

6. c Liljana Babič
7. a Tadeja Halas
7. b Snežana Šeruga
7. c Nada Forjan
8. a Andreja Žalik Kranjec
8. b Anita Zadravec
8. c Liljana Fujs Kojek
9. a Lidija Pelcl Mes
9. b Polonca Kolbl Ivajnšič
9. c Iris Vičar Novak

Učiteljski zbor

 

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Sonja Šavel Debelak, Monika Pajič, Nina Košir, Monika Bedök, Katja Smodič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Darja Grah, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, , Nataša Belec, Janez Tratnjek

 

VZGOJITELJICE

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Janja Horvat

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe

 

JEZIKOVNO–UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina:Regina Ozmec, Darinka Obran, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek
Nemščina:Liljana Babič, Lidija PelclMes, Polonca Kolbl Ivajnšič
Angleščina:Iris Vičar Novak , Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Katja Smodič
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš

 

NARAVOSLOVNO – MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika:Snežana Šeruga,Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, Andrejka Zver
Biologija:Tadeja Halas, Majda Gjerek
Kemija: Tadeja Halas
Naravoslovje:Stanka Rajnar,Tadeja Halas, Nataša Jerebic
Fizika: Stanka Rajnar                            
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kohek, Andrejka Zver, Stanka Rajnar
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Laborantka: Monika Žižek

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina:Gabrijela Breznik
Geografija: Simona Vusič
Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek

 

ŠPORTNO PODROČJE

Šport: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos

 

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Mataič Šalamun, Manica Ružič, Teja Zver Vučko
Dodatna strokovna pomoč: Simona Vusič, Iris Vičar Novak, Gabrijela Breznik, Andrej Lainšček, Nada Rous, Tadeja Halas, Lidija PelclMes, Mateja Horvat Duh, Polonca Kolbl Ivajnšič, Liljana Babič, Nataša Jerebic, Stanka Rajnar, Majda Gjerek, Lilijana Virc

Individualna in skupinska pomoč:
– Učne težave: Marija Štaus, Liljana Babič, Bernarda Fras, Liljana Virc, Matej Žalig, Nataša Jerebic, Anita Zadravec, Majda Gjerek
– Delo z nadarjenimi učenci: Angela Svenšek, Nina Košir, Mateja Horvat Duh, Simona Vusič, Darko Hederih (zunanji sodelavec)
ID delo z Romi: Andrejka Zver

Dostopnost