Šolska prehrana – subvencioniranje šolske prehrane v šol. letu 2014/2015

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bomo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku, torej imeti morate veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij najdete na spletni strani: VEČ

Organizator šolske prehrane, Liljana Fujs Kojek

Vprašalnik o šolski prehrani

 

Spoštovani učenci in starši!

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju je pred vami spletni anketni vprašalnik o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Prosimo, da si vzamete čas in rešite vprašalnik. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju šolske prehrane.

 

 

Anketa za učence

Anketa za starše

Vprašalnik o šolski prehrani

Objavljeno: 4. 4. 2013

 

Spoštovani učenci in starši!

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju je pred vami spletni anketni vprašalnik o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Prosimo, da si vzamete čas in rešite vprašalnik. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju izboljšav šolske prehrane.

QR anketa

                             

Anketa za učence

Anketa za starše

 

Več o šolski prehrani pa si preberite tukaj.

Darija Roš, pomočnica ravnateljice

Tradicionalni slovenski zajtrk

 

Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 16. novembra 2012

Tudi v letošnjem letu bomo  izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v lanskem letu dobro sprejet in uspešno izveden.

Tradicionalni slovenski zajtrk bo letos potekal tretji petek v novembru, in sicer 16. novembra. Tudi letos bodo otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah zajtrkovali/malicali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla.

Ključni poudarek in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja.

Preberite več na http://www.tradicionalni-zajtrk.si/

 

Dan slovenske hrane

 

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom bomo v Sloveniji pridelani hrani dali pomemben pečat.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Preberite več na http://www.tradicionalni-zajtrk.si/dan-slovenske-hrane/

Organizator šolske prehrane, Liljana Fujs Kojek

Dostopnost