Dnevi dejavnosti – razredna stopnja

Kulturni dnevi

Razred 

Kdaj   Aktivnost
1.

2. 9. 2013
oktober 2013
24. 12. 2013
7. 2. 2014, 24. 6. 2014      

Prvi šolski dan
Predstava v kulturnem domu
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
½ kulturni praznik, ½ Dan državnosti

2.

december 2013
februar 2014      
od oktobra 2013 do junija 2014   
24. 6. 2014

Jelkovanje
Kulturni praznik – Prešernov dan
Lutkovna predstava (2/2 delni kulturni dan)
Dan državnosti in zaključek šolskega leta

3.

oktober 2013
24. 12. 2013
7. februar 2014
24.6. 2014

Gledališka predstava
Dan samostojnosti in jelkovanje
Kulturni praznik – proslava
Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti

4.

24. 12. 2013
7. 2. 2014
4. 3. 2014, 24. 6. 2014

Proslava ob dnevu samostojnosti in jelkovanje
Proslava ob kulturnem dnevu, delavnice o Francetu Prešernu     
½ pust, ½ proslava ob dnevu državnosti

5.

24. 12. 2013
7. 2.  2014
24. 6. 2014

Dan samostojnosti, jelkovanje
Kulturni praznik – proslava
Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti

 

Tehniški dnevi

Razred 

Kdaj   Aktivnost
1.

21. september 2012
oktober 2013, december 2013   
24. 3. 2014

Dan brez avtomobila
½ evakuacija, ½ okrasimo učilnico
Varni v prometu

2.

21. september 2012
oktober 2013
december 2013

Dan brez avtomobila
Pikin dan
Okrasimo učilnico

3.

21. 9. 2013
december 2013
marec 2014

Dan brez avtomobila
Okrasimo učilnico
Izdelajmo grad

4.

12. 9. 2013
27. 11. 2013
25. 4. 2014
7. 5. 2014

Dan brez avtomobila
Elektrika – svetilnik
Vozilo na notranji pogon
Gradimo iz naravnega materiala – splav

5.

12. 9. 2013
4. 12. 2013
12. 3. 2014
6. 5. 2014

Dan brez avtomobila,
Novoletni okraski iz odpadnih materialov
Gibljiva igrača
Poligon

 

Naravoslovni dnevi

Razred 

Kdaj   Aktivnost
1.

15. 11. 2013
maj, junij 2014    
maj 2014

Zdravo življenje
Poskrbimo za zdravje, Čisto okolje
Strokovna ekskurzija na kmetijo

2.

8. 10. 2013
maj 2014
maj 2014

Družinsko gledališče Kolenc (Zobni zajček)
Spoznajmo rastlinstvo in živalstvo na Pohorju  
Spoznajmo planine

3.

oktober 2013
15. 11. 2013
junij 2014

V gozdu
Skrb za zdravje in zdrav zajtrk
Živali na morju in obali

4.

10. 2. 2014
9. 5. 2014
17. 6. 2014

Zdrava prehrana za zdrav razvoj
Rastlinstvo in živalstvo Pohorja
Začutimo naravo – Podčetrtek

5.

10. 3. 2014
25. 11. 2013
4. 6. 2014

 

Naravno-geografske pokrajine in relief
Zdravje – sadje in zelenjava
Progreens – zdravo življenje (kolesarjenje)

 

Športni dnevi

 

Razred 

Kdaj   Aktivnost
1.

september 2013
23. 9. 2013
marec 2014, maj 2014
17. maj 2014
junij 2014

Pohod – Bratonci
Jesenski kros
½ pust, ½ otroške športne igre
Pohod treh generacij
Zlati sonček in otroške športne igre

2.

23. 9. 2013
4.3. 2014
maj 2014
17.5. 2014
junij 2014

Jesenski kros
Pust
Pohod na Pohorju
Pohod treh generacij
Zlati sonček in otroške športne igre

3.

23. 9. 2013
oktober – december 2013
maj 2013
17. maj, 2014
maj – junij 2014

Jesenski kros
Športne igre na snegu
Otroške športne igre – med dvema ognjema
Pohod treh generacij
Zlati sonček in otroške športne igre

4.

23. 9. 2013
8. 5. 2014
17. 5. 2014
24. 4. 2014
23. 6. 2014

Kros
Pohod
Pohod treh generacij
Atletika
Družabne športne igre

5.

23. 9. 2013
17. 5. 2014
11. 3. 2014
4. 3. 2014
13. 6. 2014

Kros
Vzdržljivostni pohod – Pohod treh generacij
Orientacijski pohod
Pust
Atletika

 

 

Naravoslovni in tehniški dnevi se opravljajo v prostorih šole, šolski okolici, nekateri pa izven kraja Beltinci.
Ekskurzije zahtevajo zbiranje denarja za avtobusni prevoz in plačilo vstopnine. Vsebine naravoslovnih in tehniških dni se nanašajo na učne načrte posameznega razreda.

Izbirni predmeti

Ponujeni izbirni predmeti

Izbirni predmet 7. razred 8. razred 9. razred
Drugi tuji jezik: nemščina I  x
Drugi tuji jezik: angleščina I  x
Verstva in etika x x x
Urejanje besedil x
Multimedija x
Računalniška omrežja x
Šport za sprostitev x
Šport za zdravje x
Izbrani šport – nogomet x
Izbrani šport – odbojka x
Izbrani šport – ples x
Starinski in družabni plesi x
Likovno snovanje I x
Likovno snovanje II x
Likovno snovanje III x
Poskusi v kemiji x
Kemija v življenju x
Elektrotehnika x x
Geografija: Življenje človeka
na Zemlji 8. r.  
x
Geografija: Raziskovanje
domačega kraja in varstvo
njenega okolja 9. r.
x
Sodobna priprava hrane x
Načini prehranjevanja x
Retorika x
Organizmi v naravi in
umetnem okolju
x
Vzgoja za medije: TV   x x x
Zvezde in vesolje x x
Sonce, Luna in Zemlja x x
Daljnogledi in planeti x x
Obdelava gradiv: Les x
Obdelava gradiv: Umetne snovi    x
Kmetijska dela x
Matematična delavnica x
Glasbena dela x x x
Osnovni vbodi in tehnike vezenja    x
Rastline in človek x
Logika x
Ridanje v geometriji in tehniki x
Ansambelska igra x x x

 

 

 

Dostopnost