Šolska prehrana – subvencioniranje šolske prehrane v šol. letu 2014/2015

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bomo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku, torej imeti morate veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij najdete na spletni strani: VEČ

Organizator šolske prehrane, Liljana Fujs Kojek

Zbiranje smučarske oprema za učence naše šole

Spoštovani!

Predstavniki Sveta staršev OŠ Beltinci smo se na svojem zadnjem srečanju dogovorili, da bomo zbirali smučarsko opremo za učence naše šole (5. razred).

Vsi, ki ste pripravljeni darovati opremo (smuči, smučarski čevlji, palice, očala, čelade, kombinizoni, smučarske rokavice…) lahko to storite 21. 2. 2014 od 16.30 do 17.30 v kabinetu športne vzgoje pri veliki telovadnici.

Že v naprej se vam iskreno zahvaljujemo!

Svet staršev OŠ Beltinci

Pouk

Na teh podstraneh boste našli podatke o predmetniku, šolskem koledarju, šolskem zvoncu, diferenciaciji, dodatnem in dopolnilnem pouku, pomoči učencem, interesnih dejavnostih, dejavnostih ob pouku, nadarjenih učencih, nacionalnih preizkusih znanja, urnikih, pisnih preiskusih znanja.

Dostopnost