Izbirni predmeti

Ponujeni izbirni predmeti

Izbirni predmet 7. razred 8. razred 9. razred
Drugi tuji jezik: nemščina I  x
Drugi tuji jezik: angleščina I  x
Verstva in etika x x x
Urejanje besedil x
Multimedija x
Računalniška omrežja x
Šport za sprostitev x
Šport za zdravje x
Izbrani šport – nogomet x
Izbrani šport – odbojka x
Izbrani šport – ples x
Starinski in družabni plesi x
Likovno snovanje I x
Likovno snovanje II x
Likovno snovanje III x
Poskusi v kemiji x
Kemija v življenju x
Elektrotehnika x x
Geografija: Življenje človeka
na Zemlji 8. r.  
x
Geografija: Raziskovanje
domačega kraja in varstvo
njenega okolja 9. r.
x
Sodobna priprava hrane x
Načini prehranjevanja x
Retorika x
Organizmi v naravi in
umetnem okolju
x
Vzgoja za medije: TV   x x x
Zvezde in vesolje x x
Sonce, Luna in Zemlja x x
Daljnogledi in planeti x x
Obdelava gradiv: Les x
Obdelava gradiv: Umetne snovi    x
Kmetijska dela x
Matematična delavnica x
Glasbena dela x x x
Osnovni vbodi in tehnike vezenja    x
Rastline in človek x
Logika x
Ridanje v geometriji in tehniki x
Ansambelska igra x x x

 

 

 

Prijava na izbirne predmete

 

Pred prijavo izbirnih predmetov preberite njihovo predstavitev, do katere pridete s klikom na Predstavitev izbirnih predmetov  (pozor, datoteka je zelo velika).


Učenci izberete 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa izberete 3 ure izbirnih predmetov, vendar pri tem rabite soglasje staršev.

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo ste lahko oproščeni izbirnih predmetov (v celoti ali 1 uro tedensko), vendar pri tem morajo starši posredovati na šolo pisno vlogo in potrdilo o vpisu.


Prijavite se na spletni strani izbirni.net ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ga dobite pri razrednikih.

Pred vami se v treh kolonah pojavijo ponujeni obvezni izbirni predmeti, izmed katerih po temeljitem premisleku vpišite tiste, ki jih želite obiskovati v naslednjem šolskem letu.

Izpolnjevanje obrazca:

V tabelo vnesite različne izbirne predmete, ki jih imate med predlaganimi, na naslednji način:

– pri vsakem izmed treh izbirnih predmetov vnesite v prvo vrsto osnovni, najbolj želen predmet (ki bi ga imeli najraje)
– prvi nadomestni predmet bo zamenjava (rezerva) v primeru, če za osnovni predmet ne bo dovolj interesa in se na šoli ne bo izvajal.

Opozorilo: Izbirne predmete lahko vnesete samo enkrat, poprava je možno samo pri pedagogu ali učitelju računalništva.

Seznam izbirnih predmetov, ki jih ponujamo.

 

Za izbirne predmete se prijavite:
– do 31. 5. 2013 – učenci in učenke 6. razreda (bodoči 7. razred),
– do 5. 6. 2013 – učenci in učenke 7. razreda (bodoči 8. razred),
– do 3. 6. 2013 – učenci in učenke 8. razreda (bodoči 9. razred).

Na osnovi izkazanega interesa bomo naredili skupine izbirnih predmetov 2013/2014.

 

 

Dokumenti za starše:

soglasje staršev za 3 ure izbirnega predmeta

vloga za oprostitev sodleovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

Prijava na izbirne predmete

 

Osnovna šola poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov ter v šolskem letu 2014/2015 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razredov.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (35 ur za učence 4., 7. in 8. razreda, 32 ur za učence 9. razreda), tuji jeziki pa 2 uri tedensko (70 ur za učence 4. in 7. razreda). Obvezni izbirni se izvajajo strnjeno v 2 šolskih urah vsakih 14 dni oz. po dogovoru z učiteljem.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

 

Pred prijavo izbirnih predmetov preberite njihovo predstavitev, do katere pridete s klikom na Predstavitev izbirnih predmetov.


Učenci 7., 8. in 9. razredov izberete 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izberete 3 ure izbirnih predmetov, vendar pri tem rabite soglasje staršev.

Učenci 4. in 7. razreda lahko izberete 1 neobvezni izbirni predmet.

 

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo ste lahko oproščeni izbirnih predmetov (v celoti ali 1 uro tedensko), vendar pri tem morajo starši posredovati na šolo pisno vlogo in potrdilo o vpisu.


Obvezni izbirni predmeti

Prijavite se na spletni strani http://www.lopolis.si/ ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ga dobite pri razrednikih. Izberite povezavo Moja šola, nato pa Izbirni predmeti. Prikaže se Končni izbor izbirnih predmetov. Spodaj so prikazani vsi predmeti, ki jih lahko izberete. Kliknite na predmete, ki jih želite imeti (1 (tuji jezik), 2 ali 3). Ti predmeti se prenesejo v področje Izbrani predmeti. Izberite si tudi rezervne predmete za primer, če za izbrani predmet ne bo dovolj interesa in se na šoli ne bo izvajal.

 

Če boste uveljavljali glasbeno šolo namesto ur izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati.

Ne pozabite shraniti izbora izbirnih predmetov s klikom na gumb Shrani.

 

Opozorilo: Izbirne predmete lahko vnesete samo enkrat, poprava je možno samo pri pedagogu ali učitelju računalništva.

 

K neobveznim izbirnim predmetom se prijavite sprijavnico, ki jo najdete na koncu prispevka in jo oddate pedagogu.

 

Za izbirne predmete se prijavite do 22. 5. 2014.

Na osnovi izkazanega interesa bomo naredili skupine izbirnih predmetov 2014/2015.

 

 

Dokumenti za starše:

soglasje staršev za 3 ure izbirnega predmeta

vloga za oprostitev sodleovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

prijavnica za neobvezni izbirni predmet v 4. in 7. razredu

Dostopnost