Karierna orientacija

Šolsko leto 2013/2014

Na šoli bodo potekale naslednje aktivnosti:

– individualni pogovori v svetovalni službi in reševanje računalniškega programa KAM IN KAKO, s pomočjo katerega se ugotavljajo posameznikovi interesi in s tem povezani poklici;
– informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanje, informativnih dnevih, štipendiranju;
– v novembru bomo izvedli vprašalnik o poklicni poti, organizirali bomo predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev. Predstavitev srednjih šol Pomurja bo v popoldanskem času za učence in starše;
– v decembru bomo izvedli timske posvete skupaj z Zavodom za zaposlovanje;
– januarja bomo informirali učence o razpisu za vpis v srednje šole in se pogovorili o pogojih za vpis na želeno srednjo šolo;
– v februarju bomo izvedli roditeljski sestanek za starše 9. razreda pred vpisom v SŠ.
– marca bomo skupaj izpolnjevali prijave za vpis.
– v marcu bomo izvedli predavanje o vlogi staršev pri poklicnem odločanju za 8.razred.

Učenci lahko najdete sprotne informacije na oglasni deski nasproti računalniške učilnice.

Povezava do koristnih in zanimivih informacijah:

www.mizs.gov.si (Vpisi v SŠ)Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

www.zrss.si Zavod za šolstvo

www.gov.si NCIPS, Zavod za zaposlovanje

moja izbira.si (poklicni kažipot, višje šole, PREDMETNIK) tudi na facebooku e-svetovanje (kariera)

www.mddsz.gov.si/Aktualno   Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.sklad-kadri.si Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

RRA – regionalne razvojne agencije

Šolska svetovalna služba

 

Svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Prioriteta šolskega svetovalnega dela bo doseganje kompromisa med vsemi udeleženci svetovanja.

K socialni delavki in pedagogu lahko prihajate prostovoljno. Oba se bosta potrudila delati v vaše dobro in upoštevati zaupnost.

Učenci in starši lahko vprašanja zastavljate tudi na telefonsko številko socialne delavke 02 541 31 06. Na tej številki se lahko najavite tudi za popoldanski razgovor.

Pedagog je prisoten vsak torek, sredo in v petek na telefonski številki 02 541 31 15.

svetovalna

Dostopnost