29. državni festival Turizmu pomaga lastna glava

V torek, 3. 3. 2015, je v Mariboru potekal 29. državni festival Turizmu pomaga lastna glava. Tekmovanja so se udeležile naslednje učenke: Alja Zver, Ana Žižek, Viktorija Hartman Adjei in Saša Maučec iz 9.c ter Katarina Berden iz 9.b. Prejele so dve zlati priznanji, in sicer zlato priznanje za raziskovalno nalogo in turistični tržnico ter še zlato priznanje za najboljšo turistično tržnico med vsemi 17-timi sodelujočimi ekipami.

Učenkam iskrene čestitke in hvala za ves vloženi trud,

mentorici Mateja Horvat Duh in Jasmina Štaus Žižek

29DrzavniFestivalTurizmuPomagaLastnaGlava

 

Turistični podmladek

V torek, 27. 3. 2012, smo se udeležili 26. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo »Všeč mi je«. Naslov naše raziskovalne naloge je bil Pravljica o grajskem duhcu. Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju v Mercator centru Murska Sobota. Našo šolo so zastopali: Nuša Matko, Lucija Vidonja, Blaž Kous, Blaž Mujdrica, Lana Strniša, Matjaž Maučec, Saša Maučec in Marina Maučec. Na koncu tekmovanja nam je ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije podelila zlato priznanje za raziskovalno seminarsko nalogo in zlato priznanje za najboljšo turistično tržnico. Obeh priznanj smo se zelo razveselili, skratka veselje je bilo nepopisno. 24. aprila 2012 pa se bomo še udeležili turistične tržnice v Mariboru in tako z veseljem predstavili našo šolo, ter naš turistični podmladek.    

 

 

Iskren hvala vsem, ki ste nam pomagali.

Mentorici turističnega podmladka, Brigita Čeh in Mateja Horvat Duh

 

Zlato priznanje za najboljšo tržnico

Zlato priznanje za sodelovanje

Pravljica o grajskem duhcu – Turizmu pomaga lastna glava

Projektno-raziskovalna naloga: Turizmu pomaga lastna glava “Pravljica o grajskem duhcu”

 

Turistična zveza Slovenije razpisuje v šolskem letu 2011/2012 že 26. državni festival “TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA” na temo VŠEČ MI JE. Naslov naše raziskovalne naloge je Pravljica o grajskem duhcu.

Nosilec projekta: Turistični krožek OŠ Beltinci

Temeljni cilj: vpeljevanje učencev OŠ v turizem kot družbeno gibanje in pomembno gospodarsko dejavnost, ki nam daje kruh in omogoča zadovoljevanje številnih človekovih potreb.

Program projekta smo po vsebinah razdelil v dve skupini:
– raziskovalno delo
– ustvarjalno delo

Z učenci smo izdelali turistično nalogo na razpisano temo, izdelali nov turistični proizvod, ki ga bomo predstavili na turistični tržnici v Mercator centru Murska Sobota. Tako bomo prispevali k razširjeni ponudbi domačega kraja in regije. Povezovali smo se z zunanjimi sodelavci v naši okolici. Projekt je potekal od oktobra 2011 do maja 2012. Vljudno Vas vabimo, da nas obiščete na naši turistični tržnici dne, 27.3.2012 ob 15.00 uri.

Koordinatorici projekta: Brigita Čeh in Mateja Horvat Duh

Dostopnost