Gremo peš s kokoško Rozi

Učenci in učitelji OŠ Beltinci bomo obeležili Evropski teden mobilnosti, ki je od 16. 9. do 22. 9. 2020. Na naši šoli bomo izvajali aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

Namen aktivnosti je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloga učencev (s pomočjo staršev in učiteljev) je v šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem ali z avtobusom.

Nalogi staršev, da otroke spodbujajo k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti ter vzgajajo in spremljajo svoje otroke s svojim zgledom.

Projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli je na razpolago vsem šolam, ki želijo sodelovati pri spodbujanju sprememb potovalnih navad osnovnošolcev v smislu zmanjšanja motoriziranega prometa v okolici šol, spodbujanja gibanja otrok, krepitev zdravja otrok, zmanjšanja okoljskih obremenitev …

Koordinatorke projekta na OŠ Beltinci: mag. Andrejka Zver – III. triada, mag. Janja Horvat – II. triada, Andreja Strniša – I. triada

Obvestilo za zadnji šolski dan (sreda, 24. 6. 2020)

V sredo, 24. 6. 2020, se za učence zaključuje pouk v šolskem letu 2019/2020.

Ta dan se kot običajno na šoli izvajajo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, malica in kosilo. Šolski privozi (privoza za preduro ni) in odvozi bodo prav tako potekali kot običajno.

Vodstvo šole

Valeta 2020

»Želeti je bilo upati in upati je bilo pričakovati.«

S to mislijo so devetošolci letos zaradi omejitev nekoliko drugače zaključili svoje šolanje na naši šoli. Skupaj s svojimi učiteljicami in učitelji so se ob pesmi in prebiranju svojih razmišljanj v telovadnici na prav poseben način poslovili od osnovne šole, sošolcev, prijateljev in vsakdana, ki so ga živeli devet let.

Na koncu prireditve so se nam na travnatem igrišču za šolo pridružili še starši in ob pesmi je v zrak odletelo 67 balonov z mislijo in s pogledom, uprtim v prihodnost.

Foto: Gregor Čiček

Učbeniki, delovni zvezki in pripomočki za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši, spoštovani učenci!

Po Katalogu potrjenih učbenikov za šolsko leto 2020/2021 (izdal Zavod RS za šolstvo) so  učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev OŠ Beltinci in jih bodo uporabljali učenci OŠ Beltinci pri pouku v šolskem letu 2020/2021. Učenci si učbenike izposodijo v učbeniškem skladu, delovne zvezke in ostale pripomočke pa starši kupite v knjigarni, ki jo izberete sami. Gradivo za izbirne predmete kupite le, če bo vaš otrok obiskoval nek izbirni predmet.

V luči razmer letos ne bomo delili naročilnic za učbeniški sklad in ne naročilnic za delovne zvezke različnih ponudnikov, kot je to bilo v navadi prejšnja leta, smo pa najbližjim knjigarnam posredovali naše sezname. Cene v seznamu, ki je objavljen spodaj, so informativne narave in se med različnimi ponudniki lahko razlikujejo, predvsem pri učnih pripomočkih.

Vsi učenci lahko prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada, če pa bo kdo želel uporabljati lastne učbenike, morate starši natisniti in podpisati izjavo, da si učenec ne bo izposodil učbenikov iz učbeniškega sklada OŠ Beltinci, in jo predati skrbnici do srede, 24. 6. 2020. (Priloga 2)

Ob pričetku novega šolskega leta bo učenec komplet učbenikov prejel v šoli, ob koncu pa ga bo zopet vrnil. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

MIZŠ krije stroške nakupa delovnih zvezkov za učence 1., 2. in 3 razreda, učenci pa jih bodo prejeli v šoli na prvi šolski dan.

Za vse informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 541 31 10 v času odprtja šolske knjižnice: 7.00-14.00.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Priloga 1: Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin 2020/2021
Priloga 2: Izjava
Povezava na spletno stran založbe DZS: https://www.dzs.si/
Povezava na spletno stran založbe Kopija – nova: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=m&pmid=hcsrvg3l4xr1
Povezava na spletno stran založbe Mladinska knjiga: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Obvestilo – vračanje učencev 4.-8. razreda ter pouk za ostale učence

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolske klopi vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razreda.

Pomembna obvestila:
1. Pouk za vse učence bo od 1. 6. 2020 potekal v matičnih učilnicah in po rednem urniku. Predure se v tednu od 1. do 5. 6. 2020 ne bodo izvajale. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvajata kot običajno.
2. Učna pomoč za učence z učnimi težavami se od 1. 6. 2020 več ne izvaja.
3. Izjava staršev: vsak učenec od 4. do 8. razreda mora prvi dan pouka prinesti v šolo izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo – Priloga 1.
4. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (Priloga 2) seznanite.
5. Šolski prevozi bodo potekali po rednem voznem redu. Privoza na preduro ne bo!
6. Prehrana: v šoli bodo učenci imeli malico in možnost kosila. Prijave in odjave na obroke potekajo kot običajno.
7. Vstop v šolo: učenci vstopajo v šolo obuti skozi svoje garderobe, posamično.
8. Šolske potrebščine: učenci prinesejo prvi dan v šolo vse potrebščine, ki jih potrebujejo za pouk, in jih puščajo v šoli.
9. Zaščitna oprema: učenci, stari 12 let in več nosijo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite) izven matične učilnice učne skupine (na hodniku, na stranišču, v jedilnici (razen pri jedi) …).

Dodatna pojasnila najdete na spletišču NIJZ – razdelek Vrtci in šole in tudi na spletni strani novic MIZŠ.

Vodstvo šole

Priloga 1: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
Priloga 2: Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV
Priloga 3: Šolski prevozi po rednem voznem redu

Dostopnost