Izposoja tabličnih računalnikov – sprememba

Spoštovani starši.

Zaradi odločitve Vlade RS, da se jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020, NE BOMO delili tabličnih računalnikov.

Spremljajte obvestila na spletni strani šole.

Obveščamo vas, da bomo prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda tablične računalnike za delo na daljavo delili v ponedeljek, 2. 11. 2020, od 8. do 10. ure v jedilnici šole.

Vodstvo šole

Spremenjeno: petek, 30. 10. 2020, ob 15.02

Oktobrski utrinki v šolski knjižnici

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Letošnji je bil zelo drugačen. Novi koronavirus in zahteve, ki jih moramo upoštevati v šoli, pri delu v razredu in v šolski knjižnici ter vsakdanjem življenju so korenito spremenile tudi vse načrtovane dejavnosti. Kljub temu nam je v začetku meseca, ko število okuženih še ni bilo tako visoko in ko se učenci predmetne stopnje še niso šolali na daljavo, uspelo izvesti nekaj ur v šolski knjižnici. Pogovarjali smo se o domačem branju, o pomenu vsakodnevnega branja, učenci pa so si izposodili knjige za branje doma.

Pri delu v šolski knjižnici upoštevamo priporočila zdravstvene stroke. Učenci 1. razreda so postali člani šolske knjižnice in si začeli redno izposojati slikanice za branje doma. Tudi učenci od 2. do 5. razreda so si začeli redno izposojati knjige za prostočasno branje in Bralno značko. Tudi nekateri učenci predmetne stopnje so si izposodili vsaj eno knjigo domačega branja. Začeli smo z branjem knjig za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Nekateri bralni načrti bodo, žal, morali počakati, npr. branje v Naši mali knjižnici, projekt Rastem s knjigo in obisk Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.

Ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Ne vemo, če oz. kdaj bomo znova stopili na tirnice, po katerih smo hodili nekoč. Zanesljivo pa lahko pritrdimo misli Matta Haiga iz knjige Zapisi o živčnem planetu, ki pravi: Branje ni pomembno, ker bi ti pomagalo do službe. Pomembno je, ker ti daje prostor, da obstajaš onkraj dane resničnosti. Tako se ljudje povezujejo. Tako se umi prepletajo. Sanje. Empatija. Razumevanje. Beg. Branje je ljubezen v akciji.

Želimo vam mirne in varne jesenske počitnice ter obilico lepih trenutkov ob branju knjig!

Foto utrinki so na ogled v galeriji.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Pouk na daljavo od 19. 10. 2020 naprej

Spoštovani učenci.

Podajamo vam nekaj informacij v zvezi z izvedbo pouka na daljavo:
– pouk poteka po urniku oddelka v spletnih učilnicah eAsistenta (XOOLTIME) in Microsoft Teams;
– učenci ste bili z delom na daljavo predhodno seznanjeni in poučeni v šoli;
– učenci sledite navodilom učiteljev, ki so dosegljivi preko eAsistenta vsak dan od 8.00 do 16.00;
– v primeru nedelovanja storitev za delo na daljavo naloge opravite kasneje, ko bodo storitve na voljo;
– v primeru težav se preko Komunikacije v eAsistentu obrnite na razrednika in/ali učitelje, ki vas poučujejo
– redno spremljate obvestila na spletni strani šole.

Želimo vam uspešno učenje na daljavo!

Vodstvo šole

Prilogi:
Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo
Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo

Objavljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.12.
Posodobljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 12.57.

Barbapapa

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, nas ni pregnalo niti turobno vreme, niti varnostni ukrepi. S petošolci, ki se učijo nemščine kot prvega tujega jezika, smo se kot že nekaj let zapovrstjo srečali v družbi risanih junakov družine Barbapapa. Ogledali smo si nekaj risank, rešili delovni list, potem pa izdelali vsak svojega najljubšega junaka.

Lidija Pelcl Mes

Naravoslovni dan 4. razred

V četrtek, 8. 10. 2020, so imeli učenci 4. razreda delni naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dneva je bila PREPREČEVANJE POŠKODB. Izvedli smo ga v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota, ki v okviru programa  Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov izvaja delavnice na šolah.

G.  Tomaž Čarni je učencem  v dveh šolskih urah skozi zanimive primere, podkrepljene s praktičnimi prikazi, predstavil  najpogostejše poškodbe, ki se nam lahko kadarkoli zgodijo, ter jih naučil, kako morajo ukrepati  pri posamezni poškodbi . Tako so učenci spoznali, kaj storiti ob padcih, prometnih nesrečah,  zadušitvah, opeklinah, poškodbah z ostrim predmetom ipd.  Na koncu je  sledil še kviz, pri katerem so učenci preverili svoje pridobljeno znanje.

Mihaela Janc

Več fotografij v galeriji.

Ključne besede: naravoslovni dan, preprečevanje poškodb
Kategorije: izobraževanje, pouk, naravoslovni dan, primer rabe

Dostopnost