Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, spoštovani učenci!

Po Katalogu potrjenih učbenikov, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2022/2023, so  učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev OŠ Beltinci in jih bodo uporabljali učenci OŠ Beltinci pri pouku v šolskem letu 2021/2022. (Priloga 1)

Učenci si učbenike izposodijo v učbeniškem skladu, ki deluje v okviru šolske knjižnice, delovne zvezke in ostale pripomočke pa starši kupite pri ponudniki, ki ga izberete sami. Gradivo za izbirne predmete kupite le, če bo vaš otrok obiskoval določeni izbirni predmet.

Letos ne bomo delili naročilnic za učbeniški sklad in ne naročilnic za delovne zvezke različnih ponudnikov, smo pa knjigarnam posredovali naše sezname. Cene v seznamu gradiv, ki je objavljen spodaj, so informativne narave in se med različnimi ponudniki lahko razlikujejo, predvsem pri učnih pripomočkih.

Vsi učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada, če pa bo kdo želel uporabljati lastne učbenike, morate starši podpisati izjavo, da si učenec ne bo izposodil učbenikov iz učbeniškega sklada OŠ Beltinci, in jo predati skrbnici učbeniškega sklada do petka, 24. 6. 2022. (Priloga 2)

Na začetku novega šolskega leta bo učenec/-ka komplet učbenikov prejel/-a v šoli, ob koncu pa ga bo zopet vrnil/-a. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije stroške nakupa delovnih zvezkov za učence 1., 2. in 3. razreda, učenci pa jih bodo prejeli v šoli prvi šolski dan.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 541 31 10 v času odprtja šolske knjižnice: 7.00-14.00.

Cvetka Rengeo,  šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Priloga 1: Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin 2022/2023 – Wordov dokument (doc), PDF dokument

Priloga 2: Izjava Wordov dokument, PDF dokument

Povezava na spletno stran založbe Mladinska knjiga: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/OS-Beltinci
Povezava na spletno stran BAGS ANS MORE: https://go2school.com/
Povezava na spletno stran založbe Kopija – nova: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=m&pmid=gqxdvpzix5hi
Povezava na spletno stran založbe DZS: 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred, katalog potrebščin

Dostopnost