Učenci in učitelji OŠ Beltinci bomo obeležili Evropski teden mobilnosti, ki je od 16. 9. do 22. 9. 2020. Na naši šoli bomo izvajali aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

Namen aktivnosti je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloga učencev (s pomočjo staršev in učiteljev) je v šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem ali z avtobusom.

Nalogi staršev, da otroke spodbujajo k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti ter vzgajajo in spremljajo svoje otroke s svojim zgledom.

Projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli je na razpolago vsem šolam, ki želijo sodelovati pri spodbujanju sprememb potovalnih navad osnovnošolcev v smislu zmanjšanja motoriziranega prometa v okolici šol, spodbujanja gibanja otrok, krepitev zdravja otrok, zmanjšanja okoljskih obremenitev …

Koordinatorke projekta na OŠ Beltinci: mag. Andrejka Zver – III. triada, mag. Janja Horvat – II. triada, Andreja Strniša – I. triada

Dostopnost