Spoštovani učenci, starši in sodelavci.

Bližamo se koncu šestega tedna dela na daljavo in lahko z gotovostjo povemo, da nam uspeva. Zavedamo se, da tak način dela nikakor ne more nadomestiti ustaljenega dela v razredu, je pa v dani situaciji najboljši. Večina učencev je aktivna in odzivna, seveda pa brez pomoči staršev ne bi šlo, zato se vam, spoštovani starši, še enkrat zahvaljujem za že vloženo delo in pomoč vašim otrokom pri delu od doma.

Opozorila pa bi učence, ki niso dnevno ali tedensko odzivni, da niso na počitnicah, ampak je ta način dela sedaj enakovreden delu pouku v šoli. Zato vas, učenci, pozivam, da svoje obveznosti opravljate redno, sproti in v skladu z navodili učiteljev.

Pred nami je ocenjevanje. V kolikor se ne vrnemo v šolske klopi, ga bomo izvedli na daljavo na različne načine. O načinu ocenjevanja in kriterijih bodo učenci pravočasno obveščeni.

V naslednjem tednu so počitnice, ki jih izkoristite koristno, seveda upoštevaje dane omejitve in razmere. Po praznikih pa spremljajte obvestila in navodila učiteljev v spletnih učilnicah za delo, ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje.

Upam in želim si, da bi nas po praznikih razveselila novica o povratku v šolo, ker le-to že težko pričakujemo vsi zaposleni in najbrž tudi vi, učenci in starši.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, tehnične težave sem vam dosegljiva na e-mailu mateja.36@gmail.com.

Ostanite zdravi, optimistični in upoštevajte navodila pristojnih služb.

Mateja Horvat, ravnateljica

Dostopnost