Objavljamo pravila o prilagajanju šolskih obveznosti ter vloge za status perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika, vrhunskega mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Vloga za status perspektivnega mladega umetnika
Vloga za status perspektivnega vrhunskega mladega umetnika
Vloga za status perspektivnega mladega športnika
Vloga za status perspektivnega vrhunskega športnika

Vloge je potrebno oddati do 20. 9. 2019.

Dostopnost