Objavljamo pravila o prilagajanju šolskih obveznosti ter vloge za status perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika, vrhunskega mladega umetnika. Pravila in vloge so dosegljivi na naslovu http://www2.arnes.si/~obeltincims/datoteke/2014-2015/status/

Vloge je potrebno oddati do 20. 9. 2019.

Dostopnost