Po Katalogu potrjenih učbenikov za šolsko leto 2019/2020 (izdal Zavod RS za šolstvo) so jih izbrali učitelji OŠ Beltinci in jih bodo uporabljali učenci OŠ Beltinci pri pouku v šolskem letu 2019/2020. Učenci si učbenike lahko izposodijo v učbeniškem skladu, delovne zvezke in ostale pripomočke pa kupijo v knjigarni. Starši vsako leto naročijo učbenike v šolskem učbeniškem skladu v mesecu juniju. Ob pričetku šolskega leta učenec prejme naročeni učbeniški komplet v šoli, ob koncu šolskega leta pa ga zopet vrne. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. MIZŠ krije stroške nakupa delovnih zvezkov za učence 1. in 2. razreda, učenci jih prejmejo 1. šolski dan.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin 2019/2020 z naročilnicami

Cvetka Rengeo, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost