Učenci 9. razredov bodo od ponedeljka, 3. junija 2019, do srede, 5. junija 2019, v šoli z učitelji posameznih predmetov opravili vpoglede v NPZ. Za vpogled potrebujejo EMŠO in šifro za dostop.

Starši si lahko ogledate ovrednoteni NPZ za posamezni predmet skupaj z otrokom doma na spletnem naslovu https://npz.ric.si.

Spoštovani starši, če želite, si lahko v ponedeljek, 3. junija 2019, od 16.00 do 17.00, ogledate NPZ tudi v šoli z učiteljem posameznega predmeta ob predhodni najavi na telefonsko številko 02 541 31 01 (tajništvo) in se dogovorite za uro. Najave vpogleda sprejemamo do petka, 31. maja 2019, do 11.00.

Koordinator za NPZ

Dostopnost