V letošnjem šolskem letu je na šoli 75 učencev od 5. do 9. razreda, vključenih v FS Veseli Marki. Razdeljeni so v 3 skupine, posebej vadijo še glasbeniki.

Opravili smo že 36 nastopov – veliko. Na območnem srečanju, ki je potekalo v Beltincih, 21. 3. 2019, smo se predstavili s 4 postavitvami in 3 so dosegle regijski nivo, se pravi, da so dobile srebrna priznanja, in sicer: Majoš, Delavne dekle in Vküper je najboukše. Prvi dve skupini sta nastopili na regijskem srečanju, 8. 5. 2019, v Lendavi.

Kljub nekaterim napakam smo zadovoljni z opravljenim delom, rezultate pa še čakamo.

Jelka Breznik

Dostopnost