Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da se bodo v sredo dne 24.04.2019, nadaljevala asfalterska dela preplastitve na državni cesti R2-443 odsek 0321 Beltinci – Črenšovci v naselju Beltinci. Za ta dan je predvidena popolna zapora Panonske ulica v Beltincih in sicer od nekdanje gostilne Pri Štajercu ( Prelog ) do semaforiziranega križišča za SPAR. Tako bo zaprt tudi priključek za Gančane in bo promet preusmerjen na cesto, ki poteka z zadnje strani šole t.j. po ulici Štefana Kovača mimo šole, naprej po Žitni ulici do Partizanske ulice in obratno. Prosimo, da o tem obvestite starše, vaše zaposlene in dobavitelje, da se bo ta cesta uporabljala kot obvozna cesta, kar pomeni, da se naj ne parkira bočno ob cesti, ker se s tem onemogoča normalen dvosmerni promet.

Obvoz bo potekal:

– Iz smeri Murska Sobota za smer Lendava; v semaforiziranem križišču v Bratoncih na državni cesti R2-443 odsek 0320 Lipovci – Beltinci LE na lokalno cesto za Lipovce – Gančane LC 010032 – naprej DE na javno pot 510861 skozi naselje Gančani– do državne ceste R2-439 odsek 1301 Renkovci – Beltinci ( cesta za Gančane ) in naprej po JP 510891 cesta mimo zadnje strani šole – na državno cesto R3-729 odsek 4207 Velika Polana – Lipa – Beltinci ( Partizanska ulica v Beltincih ) – do križišča z državno cesto R2-439 odsek 0321 Beltinci ( Panonska ulica ) in obratno.
– Skozi Beltince bo možen dostop do šole iz smeri Odranec, saj se bo popolna zapora začela pri nekdanji gostilni Štajerec ( Prelog ).

Vse zaposlene, starše šolarjev in vaše dobavitelje ter ostale udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije za obvoz.

V priponki vam pošiljamo še shematski del poteka trase obvoza za dan 24.04.2019.

Hvala!

Matej Virag, Pomgrad

 

Dostopnost