V tednu od 21. do 25. januarja 2019 tudi na naši šoli obeležujemo teden pisanja z roko. Učence
spodbujamo, da še posebej skrbno in čitljivo zapisujejo snov ter delajo domače naloge. Namesto
sms sporočil in e-mailov pošiljajo pisemca ter si v slovenskem ali tujem jeziku izmenjujejo misli
in ideje s svojim dopisovalcem.
V POŠ kotičku na šolski galeriji je ta teden izobešen plakat, ki ga učenci lahko soustvarijo – nanj
zapišejo misli o pomembnosti pisanja z roko in nas počastijo s svojim podpisom. Pisava vsakega
človeka je namreč enkratna in neponovljiva. Mar ni to krasno?
Ohranjajmo torej kulturo pisanja in pišimo z roko.

Neva Harc

Dostopnost