Skoči na glavno vsebino

V petek, 22. 12. 2017 bodo učenci imeli dan dejavnosti s prednovoletnimi aktivnostmi na šoli: kulturni program in jelkovanje, ki se bo za učence razredne stopnje končalo ob 11.45, za učence predmetne stopnje pa ob 12.15.
Privozi bodo ta dan potekali kot običajno (avtobus za preduro ta dan je), razvozi pa bodo po prilagojenem voznem redu:
–   ob 12.00 (razredna stopnja) ,
–   ob 12.25 (predmetna stopnja),
–   ob 13.45 (podaljšano bivanje),
–   ob 15.30 avtobus ne vozi.
V petek se bo kot običajno izvajalo jutranje varstvo, podaljšano bivanje in vsi šolski obroki (razen popoldanske malice) za prijavljene učence.

Vozni red za odvoza ob 12.00 in 12.25

Vodstvo šole

Dostopnost