V četrtek, 4. 5. 2017, v ponedeljek, 8. 5. 2017 in v sredo, 10. 5. 2017, bo potekalo nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda. Učenci v šolo pridejo do 8.15 in počakajo v garderobah, kjer bo izobešen razpored po učilnicah. Ob 8.15 nadzorni učitelji učence pospremijo v učilnice in dajo vsa potrebna navodila za pisanje.

Preverjanje traja od 8.30 do 9.30.
Po preverjanju bo malica v jedilnici šole. Učenci razredne stopnje bodo malico opravili v svojih učilnicah.

Učenci 7. in 8. razreda imajo 1. in 2. uro pouk po urniku v spodnjih učilnicah predmetne stopnje. Urnik predmetov, učiteljev in učilnic je izobešen na oglasni deski pri garderobah.

Izbirni predmeti v času predure se izvajajo v spodnjih učilnicah.

Učencem 6. in 9. razreda želimo pri nacionalnem preverjanju znanju veliko znanja!

Vodstvo šole

Dostopnost