Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šol. letu 2017/2018 je objavljen na spletni strani www.mizs.gov.si.

Svetovalna služba

Dostopnost