Z mesecem novembrom 2016 se je na OŠ Beltinci pričel izvajati projekt Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ). Izvedbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt je usmerjen v razvoj temeljnih učnih sposobnosti, k pridobivanju bralne in funkcionalne pismenosti ter spodbujanju neformalnih oblik učenja. Prizadeva si za krepitev medsebojnih odnosov, jezikovnih in socialnih kompetenc, kritičnega in logičnega razmišljanja, ustvarjalnosti ter uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Namenjen je učencem od 1. do 9. razreda.

V okviru POŠ se načrtujejo individualne in skupinske dejavnosti, ki bodo popestrile vsakdanji ritem učenja in dela na šoli. Potekale bodo pred, (deloma) med in po pouku, občasno ob sobotah in v šolskih počitnicah. Vključitev v vsebine je na podlagi izkazanega interesa za vse učence brezplačna; prijavnica na posamezne (popoldanske oz. izvenšolske) aktivnosti se bo vročala sproti.

Spremljajte obvestila o aktualnem dogajanju na šolski spletni strani – kmalu tudi na spletnem blogu pos.osbeltinci.si, obiščite nas v POŠ kotičku na šolski galeriji ali se oglasite na pos@osbeltinci.si.

Neva Harc, vodja projekta POŠ

Dostopnost