V petek, 18. novembra 2016, se bomo tudi na naši šoli priključili vseslovenskemu projektu TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK. Ta dan obeležujemo dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

POTEK TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA NA OŠ BELTINCI

–   PREDMETNA STOPNJA: v jedilnici šole, od 8.00 do 8.15
–   RAZREDNA STOPNJA: v matičnih učilnicah, od 8.00 do 8.30

Pri tradicionalnem slovenskem zajtrku se nam bodo pridružili tudi gostje: župan občine Beltinci g. Milan Kerman, veterinarka, predstavnik Čebelarske društva Beltinci g. Štefan Šemen in drugi.
Učenci vozači se pridružijo tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, ko pridejo v šolo.

Preberite več:
http://tradicionalni-zajtrk.si/ in
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/dan_slovenske_hrane/

Naši učenci bodo zapeli pesem Čebelar in se s tem pridružili vseslovenski akciji.

Vodja šolske prehrane Liljana F. Kojek, Nada Rous, Miha Kavaš in vodstvo šole

Dostopnost