Vpogledi v nacionalne preizkuse znanja bodo za učence 9. razreda od torka, 31. maja, do četrtka, 2. junija 2016 v času pouka.

Vpogledi za učence 6. razreda bodo od torka, 7. junija, do četrtka, 9. junija 2016 v času pouka.

Za vpogled rabi vsak učenec svoj EMŠO in ŠIFRO.

Vpogledi za starše bodo v tem terminu po vnaprejšnjem dogovoru z učitelji posameznega predmeta.

Dostopnost