S tem šolskim letom je OŠ Beltinci vključena v mrežo šol v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, v katerega so še vključene OŠ II Murska Sobota, Gimnazija MS in Vrtec Beltinci.

V okviru projekta se je oblikovala naslednja opredelitev:
“Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.”

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti.

Socialni kapital označujejo:
– skupna pravila in vrednote,
– dobro razvite socialne mreže,
– visoka raven zaupanja,
– visoka državljanska zavzetost,
– simboli in obredi,
– soodvisnost in vzajemnost,
– prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti.
(Putnam 2000 v West-Burnham idr. 2007, 32).

Višji je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo, večji je njegov občutek blagostanja in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal.

O dogodkih in delu v okviru SKK vas bomo obveščali na šolski spletni strani. Vsekakor ste že sedaj vabljeni, da se pridružite aktivnostim, ki bodo med letom ponujene.

za SKK na OŠ Beltinci Monika Žižek

Dostopnost