Ponujeni izbirni predmeti

Izbirni predmet 7. razred 8. razred 9. razred
Drugi tuji jezik: nemščina I  x
Drugi tuji jezik: angleščina I  x
Verstva in etika x x x
Urejanje besedil x
Multimedija x
Računalniška omrežja x
Šport za sprostitev x
Šport za zdravje x
Izbrani šport – nogomet x
Izbrani šport – odbojka x
Izbrani šport – ples x
Starinski in družabni plesi x
Likovno snovanje I x
Likovno snovanje II x
Likovno snovanje III x
Poskusi v kemiji x
Kemija v življenju x
Elektrotehnika x x
Geografija: Življenje človeka
na Zemlji 8. r.  
x
Geografija: Raziskovanje
domačega kraja in varstvo
njenega okolja 9. r.
x
Sodobna priprava hrane x
Načini prehranjevanja x
Retorika x
Organizmi v naravi in
umetnem okolju
x
Vzgoja za medije: TV   x x x
Zvezde in vesolje x x
Sonce, Luna in Zemlja x x
Daljnogledi in planeti x x
Obdelava gradiv: Les x
Obdelava gradiv: Umetne snovi    x
Kmetijska dela x
Matematična delavnica x
Glasbena dela x x x
Osnovni vbodi in tehnike vezenja    x
Rastline in človek x
Logika x
Ridanje v geometriji in tehniki x
Ansambelska igra x x x

 

 

 

Dostopnost