Po navodilih videoposnetka iz spletni strani smo si pripravili pripomočke in sestavine za poskus. Pri našem delu so nastale zanimive fotografije in navdušujoči občutki vseh mladih raziskovalcev.

Simona Vusič

Izvedba poskusa milni mehurčki v okviru »Poskusnice«

 

Dostopnost