Pri podaljšanem bivanju je skupina OPB9 izdelala model našega osončja, nekaj bolj poznanih vesoljskih plovil in naredila plakate s podatki o planetih v našem osočnju. Učenci 3. razredov pa so prispevali rakete iz papirja.

Vabljeni k ogledu modela (pritličje na razredni stopnji) ter fotografij.

OPB 9 – osončje

Dostopnost