Osnovna šola poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov ter v šolskem letu 2014/2015 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razredov.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (35 ur za učence 4., 7. in 8. razreda, 32 ur za učence 9. razreda), tuji jeziki pa 2 uri tedensko (70 ur za učence 4. in 7. razreda). Obvezni izbirni se izvajajo strnjeno v 2 šolskih urah vsakih 14 dni oz. po dogovoru z učiteljem.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

 

Pred prijavo izbirnih predmetov preberite njihovo predstavitev, do katere pridete s klikom na Predstavitev izbirnih predmetov.


Učenci 7., 8. in 9. razredov izberete 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izberete 3 ure izbirnih predmetov, vendar pri tem rabite soglasje staršev.

Učenci 4. in 7. razreda lahko izberete 1 neobvezni izbirni predmet.

 

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo ste lahko oproščeni izbirnih predmetov (v celoti ali 1 uro tedensko), vendar pri tem morajo starši posredovati na šolo pisno vlogo in potrdilo o vpisu.


Obvezni izbirni predmeti

Prijavite se na spletni strani http://www.lopolis.si/ ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ga dobite pri razrednikih. Izberite povezavo Moja šola, nato pa Izbirni predmeti. Prikaže se Končni izbor izbirnih predmetov. Spodaj so prikazani vsi predmeti, ki jih lahko izberete. Kliknite na predmete, ki jih želite imeti (1 (tuji jezik), 2 ali 3). Ti predmeti se prenesejo v področje Izbrani predmeti. Izberite si tudi rezervne predmete za primer, če za izbrani predmet ne bo dovolj interesa in se na šoli ne bo izvajal.

 

Če boste uveljavljali glasbeno šolo namesto ur izbirnih predmetov, lahko označite število ur, ki jih želite uveljavljati.

Ne pozabite shraniti izbora izbirnih predmetov s klikom na gumb Shrani.

 

Opozorilo: Izbirne predmete lahko vnesete samo enkrat, poprava je možno samo pri pedagogu ali učitelju računalništva.

 

K neobveznim izbirnim predmetom se prijavite sprijavnico, ki jo najdete na koncu prispevka in jo oddate pedagogu.

 

Za izbirne predmete se prijavite do 22. 5. 2014.

Na osnovi izkazanega interesa bomo naredili skupine izbirnih predmetov 2014/2015.

 

 

Dokumenti za starše:

soglasje staršev za 3 ure izbirnega predmeta

vloga za oprostitev sodleovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

prijavnica za neobvezni izbirni predmet v 4. in 7. razredu

Dostopnost