Trajanje projekta: 2011-2014
Nosilec projekta: Ljudska univerza Kočevje
Projektni tim: Samira Horvat, Angela Svenšek, Marko Jerebič, LIdija Modlic in Višnja Horvat.

Projekt je namenjen učencem Romom, njihovim staršem in učiteljem.

Glavni namen projekta je:
Zaposlitev romskega pomočnika, ki:

 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu,
 • pozna značilnosti romskih otrok, ki izhajajo iz njihove tradicionalne kulture in načina življenja,
 • spodbuja dvojezično kulturo v oddelku,
 • skrbi za dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora in to spodbuja,
 • vnaša elemente romske kulture in romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela oddelka,
 • neposredno sodeluje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole,
 • pomaga učencem pri odpravljanju jezikovnih težav,
 • pomaga učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli pri domačih nalogah,
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga,
 • skrbi za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem,
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih šole ter sodeluje pri tem,
 • razvija učne delovne navade in utrjuje osvojeno znanje otrok.

 

V projekt je vključenih 31 šol/vrtcev iz vse Slovenije, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. V okviru projekta bodo potekala različna izobraževanja, usposabljanja in delavnice za romske pomočnike, učitelje, socialne in druge strokovne delavce za delo z romskimi otroki.

 

Dostopnost