V slovenskem prostoru – Sloveniji in zamejstvu – je projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju z Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije. Središče letošnjega gesla – ŠOLSKE KNJIŽNICE OPOLNOMOČAJO UČENCE ZA ŽIVLJENJE – je izraz opolnomočenje, ki poudarja, da se v šolskih knjižnicah dogaja večdimenzionalni socialni proces, ki pomaga mladim ljudem pridobiti nadzor nad svojim življenjem, sprejemati prave odločitve. Govorimo o dvigu kulturnega in socialnega kapitala.

Slovenski knjižničarji smo letos praznovanje pričeli prve dni oktobra ob tednu otroka in jih osredinili na 22. 10., na stoletnico rojstva Kristine Brenkove. S praznovanjem smo želeli slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju znanja, krepitvi samopodobe, omogočanju empatije, treningu socialnih veščin učencev in dijakov.

Praznovanju se je pridružila tudi šolska knjižnica OŠ Beltinci s pestro paleto dejavnosti:

– za uvod v mesec oktober sem pripravila radijsko uro o mednarodnem mesecu šolskih knjižnic ter vse potrebne informacije predstavila na spletni strani šolske knjižnice in na oglasnih deskah v zbornici, knjižnici in na šolskih hodnikih,

– učencem in strokovnim delavcem šole sem spregovorila o pomenu šolskih knjižnic za učenje in poučevanje,

– sprejem prvošolcev (trije oddelki) v šolsko knjižnico: podelitev članskih izkaznic, branje knjige Racman in knjiga, pogovor, poustvarjanje v razredih, navajanje na samostojno iskanje knjig;
– 2.-5.r. (v vsakem razredu 3 oddelki): orientacija v knjižnici, postavitev knjižnega gradiva, izbira “prave” knjige, kaj je bralno razumevanje,

– obisk učencev kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnične šole iz Melincev: (podelitev članskih izkaznic, orientacija v knjižnici, samostojno iskanje knjig;
– tedenski obiski vseh oddelkov razredne stopnje z razredniki, vračanje in izposoja gradiva,

– obiski oddelkov podaljšanega bivanja,

– ura branja zunaj,

– več branja v skupinah podaljšanega bivanja,

-izvajanje novih interesnih dejavnosti: BRALNE URICE (razredna stopnja), KNJIŽNIČARSKI KROŽEK (predmetna stopnja),

– zunanja razstava v obliki slikanice za zunanjo postavitev ŽABJA ALERGIJA, ALERGIJA NA VODO pisateljice Aleksandre Pinterič,

– v knjižnici sem pripravila razstavo o Kristini Brenkovi ob 100-letnici njenega rojstva in organizirala učne ure o njenem življenju in delu,

– dodatne dejavnosti:

– literarna dejavnost: ustvarjanje pesmi, kratke zgodbe na temo “knjižnica”.

– likovna dejavnost: narišimo našo knjižnico.

– fotografiranje: dan v šolski knjižnici.

– o dejavnostih ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic bomo poročali v lokalnih in strokovnih časopisih.

Z zagotovostjo lahko znova trdim, da je naša knjižnica v oktobru zopet “oživela”. Pokazalo se je, da je dobro, da so dejavnosti pestre in dobro načrtovane ter da so pravočasno predstavljene učiteljem in učencem. Tako smo upravičeno zadovoljni z odzivom in povečanim obiskom šolske knjižnice, kar je seveda tudi končni cilj.

Fotografije obiskovalcev knjižnice

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka 

Dostopnost