ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 2013/14

 

Izhodišče  dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Za učence 3. razreda začnemo s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih. Za starše bomo pripravili predavanje o nadarjenosti.

 

Za učence 4. razreda bomo izvedli postopek identifikacije evidentiranih, ki zajema ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti. V postopek se lahko vključijo tudi naknadno evidentirani učenci višjih razredov.

 

Učitelji, starši ter svetovalna služba bomo sodelovali pri pripravi individualiziranih programov. V le teh bomo glede na otrokove potenciale načrtovali prilagajanje metod in oblik dela v razredu ter jim omogočili vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

 

 

 Okvirni program dela z nadarjenimi ob pouku

vsebina mentor učenci čas
Poskusnica Simona Vusič 4. do 9. razred   skozi celo leto
Ustvarjalne delavnice   Nina Košir 4. in 5. razred skozi celo leto
Slovenščina Mateja Horvat Duh    6. do 9. razred skozi celo leto

Tabori za nadarjene

vsebine   mentor    učenci    čas   kraj

Od ideje do aplavza

(priprava na raziskovalne naloge)  

mag. Hederih   III. triada     20. 9. 2013     Tišina   
Tehnike in spodbujanje ustvarjalnosti    mag. Hederih in šolski mentorji    5. in 6. r. 9., 10. in 11. 10. 2013   Hodoš
Tečaj hitrega branja mag. Hederih in šolski mentorji 9. r. 28. in 29. 11. 2013 Moravske Toplice  
Osebnostna rast mag. Hederih   7. in 8. r. 11., 12. in 13. 6. 2014   Olimje
Kviz mag. Hederih   4. r. in drugi     po dogovoru OŠ Beltinci

 

Koordinatorka: Angela Svenšek

 

 

MESEC

MENTOR

PODROČJE OZ. VSEBINA

UČENCI

razred

SEPTEMBER,

OKTOBER

Lidija Žabot

Novinarstvo

4.-6.

 

Franc Poredoš

Zračna perspektiva: Slikanje na terenu -Otok ljubezni Ižakovci, grad Beltinci

4.-9.

SEPTEMBER-MAJ

Stanka Rajnar

Zabavna fizika

8. in 9.

 

Marija Brest

Matematika – reševanje zabavnih in zahtevnih nalog

5.-9.

 

Marija Brest

Šah – delo v delavnicah

5.-7.

SEPTEMBER-JUNIJ

Marija Brest

Računalništvo – delo v računalniški učil.

5.-8.

SEPTEMBER-JANUAR

Stanka Rajnar

Astronomija

7.8.9.

OKTOBER

Polonca Kolbl

Angl. področje –

Osnove lutkovne dejavnosti

8.in 9.

 

Polonca Kolbl

Uporaba lutke Lotti v 4. r

4.

 

Stanka Rajnar

Marija Brest

Ekskurzija (priključitev nadarjenih)

III. triada

OKTOBER, NOVEMBER

Lidija Pelcl Mes

Nemščina za petošolce

5.

OKTOBER-JANUAR

Anita Zadravec

Štetje

4.-7.

NOVEMBER

Polonca Kolbl

Igranje z lutko

8. in 9.

 

Polonca Kolbl

Igranje vlog

8. in 9.

NOVEMBER-DECEMBER

Lidija Pelcl Mes

Božično-novoletni projekt

9.

 

Anita Zadravec

Tlakovanja

4.-9.

 

Lidija Pelcl Mes

Božična delavnica

5.-9.

 

Lidija Žabot

Veseli december

4.-6.

 

Polonca Kolbl

Božična delavnica

4.-7.

JANUAR

Lidija Pelcl Mes

»Familie Barbapapa«

4.

 

Polonca Kolbl

Snemanje lutkovne igre

8. in 9.

JANUAR-MAJ

Marija Brest

Zabavna matematika – reševanje zabavnih in razvedrilnih nalog ter problemov

4.

JANUAR-JUNIJ

Stanka Rajnar

Naravoslovje

6.r

 

Stanka Rajnar

Tehnična vzgoja

5.

FEBRUAR-MAREC

Anita Zadravec

Drugačna geometrija

6.-9.

APRIL-MAJ

 

Anita Zadravec

 

Telesa in prostor

 

7.-9.

 

Polonca Kolbl

EASTER-izdelovanje velikonoč. okraskov

4.-7.

 

Franc Poredoš

Barvna perspektiva:

Slikanje kompozicije po načelih barvne perspektive

4.-9.

 

Franc Poredoš

Ogled slikarske razstave v Galeriji Murska Sobota/Galerija grad Beltinci

4.-9.

SKOZI CELO ŠOL. LETO/PO DOGOVORU

Lidija Pelcl Mes

Nemščina za sedmošolce

7.

 

Lidija Pelcl Mes

Soustvarjanje spletnega časopisa KLICK (Projekt Pasch)

8.9.

 

Lidija Pelcl Mes

Pisma iz Brazilije

8.

 

Lidija Žabot

Šolska brošura –nadarjeni učenci

 

4.-6.

 

Lidija Žabot

Pomlad

4.-6.

 

Lidija Žabot

Časopis Comenius

4.-9.

 

Polonca Kolbl

6 delavnic:

– WILD ANIMALS

– SEA ANIMALS

– FARM ANIMALS

– Igre v angleščini

– Shakespeare in

  gledališče

– AMERICAN ENGLISH vs.

BRITISH ENGLISH

 

6. in 7.

6. in 7.

6. in 7.

4.-9.

9.

 

8. in 9.

Dostopnost