Skoči na glavno vsebino

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Prioriteta šolskega svetovalnega dela bo doseganje kompromisa med vsemi udeleženci svetovanja.

K socialni delavki in pedagogu lahko prihajate prostovoljno. Oba se bosta potrudila delati v vaše dobro in upoštevati zaupnost.

Učenci in starši lahko vprašanja zastavljate tudi na telefonsko številko socialne delavke 02 541 31 06. Na tej številki se lahko najavite tudi za popoldanski razgovor.

Pedagog je prisoten vsak torek, sredo in v petek na telefonski številki 02 541 31 15.

svetovalna

Dostopnost