RAZREDNA STOPNJA

 

1.

2.

3.

4.

5.

PREDMET

T/L

T/L

T/L

T/L

T/L

Slovenščina

6/210

7/245

7/245

5/175

5/175

Matematika

4/140

4/140

5/175

5/175

4/140

Tuji jezik 1

2/70

3/105

Likovna umetnost

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Glasbena umetnost

2/70

2/70

2/70

1,5/52,5

1,5/52,5

Družba

2/70

3/105

Spoznavanje okolja

3/105

3/105

3/105

Naravoslovje in tehnika

3/105

3/105

Gospodinjstvo

1/35

Šport

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Dopolnilni in dodatni pouk

1/35

1/35

1/35

1/35

0-2/70

Interesne dejavnosti

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

Oddelčna skupnost

0,5/17,5

0,5/17,5

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

 

 

 

Dostopnost