Od leta 2008 je naša šola vključena v mednarodni projekt Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerskih šol po svetu, katerih učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika.

Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam.

Cilji in namen projekta:
– seznanjanje učencev, staršev ter javnosti o poteku projekta,
– dvigniti zanimanje učencev, staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati,
– navezovati stike s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt,
– izobraževanja za učitelje nemškega jezika,
– tečaji nemščine za učenke in učence (Jugendkurse),
– objavljanje člankov v spletnem časopisu KLICK,
– izvajanje izpitov FIT1, FIT2 in B1 – pridobitev mednarodnega certifikata o znanju nemščine,
– medpredmetno povezovanje (pouk strokovnih predmetov v nemščini – CLIL).

 

Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt.

Lidija Pelcl Mes, koordinatorka projekta

 

Fotografije podpisa pogodbe z dne 27. 9. 2011.

 

Blog projekta – povezava (odpre se v novem oknu)

 

Dostopnost