Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev sodeluje šola z zdravstvenim zavodom (z otroškim dispanzerjem). Sodelujemo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih (3., 5. in 7. razredi) in cepljenjih. Na šoli deluje tudi zobna ambulanta, ki skrbi za sistematične preglede zob. Mesečno se na šoli izvaja tudi zobna preventiva.

Dostopnost