Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa v proračunskih letih 2013 in 2014 naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano.

Starši vložijo na Centru za socialno delo vlogo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS (ista vloga kot za otroški dodatek), za subvencijo za malico in kosilo s strani države.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

 

Liljana Fujs Kojek

Dostopnost