Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci, Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Lipa.

Nekaj učencev obiskuje podružnično šolo v Melincih, kjer deluje kombinirani oddelek 1. in 2. razreda osnovne šole.

Dostopnost