Brezplačni avtobusni prevoz imajo vsi učenci. Postajališča avtobusov so po posameznih vaseh in na severni strani šole pri igrišču.

Šola ustrezno skrbi za varnost pri avtobusih na postaji. Po vaseh skrbijo  za varnost starši in lokalna skupnost.

Opozorila: Učenci, pazite na svojo varnost in varnost drugih, predvsem mlajših in najmlajših. Bodite strpni in potrpežljivi!

Starši! Prosimo, da na šolskem dvorišču NE PARKIRATE avtomobilov, ampak tam, kjer so za to označena mesta (na parkirišču), sicer ni moč zagotoviti varnosti naših in vaših otrok.

Prevoz opravlja Avtobusni promet Murska Sobota, ki ga je občina Beltinci izbrala na javnem razpisu.

Za vse težave se obrnite na tel. št.: 530 16 00 ali 530 16 38.

 

 

Avtobusno postajališče Pišnjača II  v Gančanih je po dogovoru med Krajevno skupnostjo Gančani in Inšpektoratom za okolje in prostor ukinjeno.

 

Vozni red za šolsko leto 2013/2014 – velja do 14. 2. 2014

Spremenjeno: 27. 8. 2013

 

 

Spremenjen vozni red – velja od 17. 2. 2014 naprej. Spremembe so zapisane z rdečo barvo.

Vozni red – velja do 17. 2. 2014 naprej

 

Spremenjeno: 17. 2. 2014

Dostopnost